Hôm nay,cho chữ tại LỄ HỘI BÌNH VĂN,đền Hòanh Sơn Đồ Sơn ,HP

Hôm nay,cho chữ tại LỄ HỘI BÌNH VĂN,đền Hòanh Sơn Đồ Sơn ,HP.Đây là Lễ hội đặc biệt ,phong phú và trí tuệ…có từ thế kỷ 16..Đã bị thất truyền 71 năm…Đến nay mới khôi phục lại…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *