Hình ảnh con cò là hình ảnh tượng trưng cho phụ nữ việt nam,hay lam hay làm

Hình ảnh con cò là hình ảnh tượng trưng cho phụ nữ việt nam,hay lam hay làm…(con cò lặn lội bờ ao gánh gạo,nuôi chồng,tiếng khóc nỉ non..)bài:cánh cò…vẫn vất vả,lam lũ…kiếm ănt khắp cánh đồng lúa.bờ sông..nhưng tác giả gửi gắm tình cảm của mình….vào hồn thơ yêu quê hương đất nước…thơ hay,giầu cảm xúc,gần giũ,thân thương….


Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100013496551710

One thought on “Hình ảnh con cò là hình ảnh tượng trưng cho phụ nữ việt nam,hay lam hay làm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *