Hiện tượng trẻ em – Phần 1

Những vùng não ảnh hưởng đến học tập của đứa trẻ về hiện tượng trẻ em học giỏi học dốt. 

Trong cuộc sống hàng ngày, những đứa trẻ học lực yếu rất ngại đưa sách vở cho bố mẹ xem và mỗi khi phải làm công việc nặng nhọc này chỉ cần trông mặt đứa trẻ là người ta có thể hiểu hết mọi việc. Điều gì đã làm ảnh hưởng đến khả năng học tập của con trẻ?
Đó thực sự là điều, mà các nhà khoa học hiện nay rất quan tâm và mới đây bằng nghiên cứu của mình, chuyên gia thần kinh học người Mỹ, Paul Maclean đã phát hiện thấy bộ óc đóng vai trò quan trọng và ông đã tìm ra những bí mật có liên quan đến khả năng học của đứa trẻ, trong đó, khả năng nhận thức có vai trò quyết định rất lớn đối với năng lực học tập của học sinh.
Với nghiên cứu nói trên, Paul Maclean đã phát hiện ra cơ cấu bộ óc “ba trong một” của trẻ em hay còn gọi là bộ não “tri – une”, ba phần này đại diện cho 3 khả năng nhận thức gọi là “mind”, mỗi phần có chức năng riêng biệt và ảnh hưởng trực tiếp đến việc học hành của con người. Ba vùng nhận thức này giống như một chiếc bánh có 3 lớp, khi bổ ngang chiếc bánh người ta nhận ran gay 3 vùng nói trên với những màu sắc khác nhau. Lớp thứ nhất là lớp tâm lõi màu trắng, lớp giữa màu vàng cam và lớp ngoài cùng gọi là lớp thứ ba có màu xanh. Lớp thứ nhất gọi là lớp R – com – plex (khả năng nhận thức phản nghịch) hay còn gọi là vùng nhận thức đối kháng (fight or flight). Nó kích hoạt trong khi đứa trẻ sợ hãi, bị đe dọa hoặc bị phê bình. Khi lâm vào tình trạng này đứa trẻ thường tìm cách tranh luận, bởi vậy mà nhiều đứa trẻ trong suốt cả buổi học vùng não này làm việc với tần suất rất cao nên chúng rất sợ, kết quả học tập thiếu tập trung, người ta gọi đây là vùng phát sinh những nhận thức tiêu cực.
Lớp giữa, tức là lớp đại diện cho khả năng nhận thức tình cảm của con người (Limbie hoặc emo – tional). Đây là trung tâm tạo ra ngữ thái tình cảm như: yêu thương, tử tế, sự chăm chú, cảm kích và lòng trắc ẩn. Tất cả nhận thức của đứa trẻ đều bắt nguồn từ vùng não này. Thay vì tạo ra những ý nghĩ sợ hại, đứa trẻ có những nhận thức tích cực, vui vẻ thì vùng não này sẽ hoạt động tốt, kích thích khả năng nhận thức phát triển.
Khắc Nam – Tri thức Trẻ – Số (76) – Năm 2001

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *