Hiểm họa từ vũ trụ – Phần 3

Hiện tượng này được mô tả định lượng bằng hệ số hấp thụ. Khi bước sóng bức xạ tác động mạnh lên vật chất.

Bức xạ cực tím được phân chia thành hai dải bước sóng khác nhau. Dải cực tím gần có bước sóng 200 – 400 nm; dải cực tím xa (hoặc dải chân không) có bước sóng 10 – 200 nm. Chúng ta không cần xem xét luồng bức xạ cực tím của vũ trụ dải chân không vì nó hấp thụ ngay trên các tầng cao của khí quyển và có vai trò tạo ra tầng quyển ion. Chúng ta thấy rất rõ tính không logic của lập luận từ trước tới nay cho rằng bức xạ cực tím xa (dải chân không) của vũ trụ tạo ra quyển ion, còn bức xạ cực tím gần của vũ trụ không tạo ra gì hết ngoài việc bị hấp thụ không để lại dấu vết như thể bị “tàng hình” trong tầng ô – zôn. Giả thuyết khoa học của N. Chu – gôn – nốp loại trừ được tính phi logic này.
Chúng ta hãy xem xét bức xạ cực tím gần của vũ trụ. Chúng xuyên qua các tầng khí quyển thấp hơn, như tầng bình lưu, tầng đối lưu và bức xạ xuống Trái Đất. Trên đường du hành trong khí quyển, chúng thay đổi thành phần quang phổ do các bức xạ sóng ngắn bị hấp thụ. Ở độ cao 34 km, chúng ta không còn phát hiện thấy bức xạ có bước sóng ngắn hơn 240 nm. Những bức xạ có tác dụng nguy hiểm đối với sinh vật trên Trái Đất lại là bức xạ có bước sóng nằm trong dải từ 255 nm đến 266 nm. Như vậy, bức xạ cực tím từ vũ trụ có tác dụng nguy hiểm đối với sự sống trên Trái Đất bị hấp thụ ngay ở độ cao 35 km, không kịp “hành quân”  tới ở độ cao 20 – 25 km. Đến được bề mặt Trái Đất chỉ còn luồng bức xạ cực tím của vũ trụ có bước sóng ngắn nhất là 293 nm, hoàn toàn vô hại đối với con người. Như vậy, là tầng ô – zôn không tham gia gì vào quá trình hấp thụ luồng bức xạ cực tím của vũ trụ có hại đối với sự sống.
Bây giờ trở lại câu hỏi tầng ô – zôn được tạo ra trong khí quyển như thế nào?
Khi phân tử ô – xy hấp thụ bức xạ cực tím của vũ trụ sóng ngắn, một số phân tử bị i – on hóa thành i – on ô xy dương và điện tử tự do, một số khác bị phân ly thành hai nguyên tử trung hòa. Điện tử tự do trong khi du ngoạn sẽ kết hợp với nguyên tử trung hòa tạo thành i – on ô xy âm. Hai i – on ô -x y mang điện tích trái dấu, kết hợp với nhau tạo thành phân tử ô zôn.
Lê Minh Quang – Tri thức Trẻ – Số (75) – Năm 2001

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *