Hiểm họa từ vũ trụ – Phần 2

Như vậy, giả thiết này không phù hợp với thực tế.
Năng lượng bức xạ cực tím của vũ trụ tàn phá tầng ô – zôn. Nếu như vậy thì tầng ô – zôn sẽ bị phá hỏng và tác dụng bảo vệ của nó chống bức xạ cực tím của vũ trụ không còn nữa và chúng ta cũng đổ oan cho các chất thải công nghiệp trong việc phá vỡ tầng ô – zôn.

Năng lượng tích tụ lại trong tầng ô – zôn. Quá trình tích tụ năng lượng này không thể vô hạn. Đến một lúc nào đó nó sẽ đạt tới ngưỡng bão hòa và sẽ xảy ra phản ứng hóa học và gây hiện tượng nổ trong tầng ô – zôn. Nhưng từ trước tới nay chưa bao giờ quan sát thấy chuyện lạ đó.
Như vậy là, quan niệm thông thường từ trước đến nay về khả năng hấp thụ năng lượng bức xạ cực tím của vũ trụ trong tầng ô – zôn không phù hợp với định luật bảo toàn năng lượng và do đó nó không có cơ sở khoa học.
Chúng ta biết rất rõ rằng ở độ cao 20 – 25 km cách mặt đất hình thành tầng ô – zôn. Một câu hỏi tự nhiên là do đâu có tầng ô – zôn đó? Nếu cho rằng tầng ô – zôn là quá trình tặng của Tạo hóa để bảo vệ con người thì nó không làm được chức năng đó vì nó rất dễ bị phân rã. Nếu hàm lượng ô – zôn trong không khí quyển thấp, quá trình phân rã không đáng kể. Nếu tăng hàm lượng thì tốc độ phân rã nhanh hơn. Và nếu hàm lượng ô – zôn đạt tới 20 – 40%  thì sẽ xảy ra phản ứng nổ. Còn nếu tầng ô – zôn không phải là cái đã có từ khi sinh ra Trái Đất thì nó được tạo ra từ đâu? Để có ô – zôn, cần có tác động của một tác nhân nào đó vào ô – xy của khí quyển. Tác nhân đó đã có sẵn. Đó là các tia chớp khi có giông bão và bức xạ cực tím của vũ trụ. Thí nghiệm khoa học chứng tỏ rằng chính bức xạ cực tím có bước sóng 200 na – nô – mét (nm) là một trong những nguồn năng lượng được sử dụng để tạo ra ô – zôn trong điều kiện phòng thí nghiệm và phòng trong công nghiệp. 
Bức xạ cực tím của vũ trụ do Mặt trời tạo ra có dải bước sóng từ 10 đến 400 nm. Bức xạ có bước sóng càng ngắn, năng lượng càng lớn. Năng lượng bức xạ cực tím của vũ trụ có tác dụng kích thích, phân ly hoặc ion hóa các phân tử không khí trong khí quyển. Bị mất năng lượng, bức xạ cực tím của vũ trụ bị suy yếu và bị hấp thụ.
Lê Minh Quang – Tri thức Trẻ – Số (75) – Năm 2001

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *