HẸN

HẸN…
( Gửi người Quan họ )
Hẹn xuân này về với Bắc Ninh
Đi dọc tháng giêng tìm người Quan họ…
Câu hát cũ có còn nơi Quán dốc
Đã bao xuân con nhện giăng mùng
Hẹn xuân này về với hội Lim
Mượn áo anh hai mạn thuyền cầm lái
Nghe khúc giao duyên ngồi tựa song đào
Nón thúng ai nghiêng cả chiều lúng liếng
Hát câu thơ mắc dải yếm sông Cầu…
Đón xuân về Quan họ lại tìm nhau…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *