Hàng năm,vào dịp cúng phụ mẫu,chị gái tôi lại từ Sài Gòn bay ra

Hàng năm,vào dịp cúng phụ mẫu,chị gái tôi lại từ Sài Gòn bay ra…
Lần này tôi dẫn chị đi Chí Linh thăm “Bùi Gia Biệt Phủ,” một công trình xây dựng bẰng gỗ lim gồm 3 hạng mục đều thuộc loại ..”to nhất,đẹp nhất” VN!-Cổng gỗ,Lầu Nghênh phong và Tòa nhà 4 tầng..


Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100007694777716

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *