Hằng năm ,vào dịp cúng bố mẹ,chị gái tôi laị từ Sài Gòn bay ra

Hằng năm ,vào dịp cúng bố mẹ,chị gái tôi laị từ Sài Gòn bay ra…
Lần này,may mắn,Hội Phật giáo Hải Phòng thỉnh đuợc tuợng Ngọc Phật về chùa Hồng Phuc,trước khi chuyển đi đặt định vị tại Úc,..Tôi cùng chị đến dâng Huơng,Chiêm bái …


Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100007694777716

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *