Gỡ bỏ những thứ không thuộc về họ ra khỏi các nhân vật lịch sử, xét cho cùng chính là để tự giải ảo cho bản…

Gỡ bỏ những thứ không thuộc về họ ra khỏi các nhân vật lịch sử, xét cho cùng chính là để tự giải ảo cho bản thân.
Nhiều người trong chúng ta, tưởng rằng mình đang yêu, thực ra đó chỉ là cái thể hiện ra của lòng thù hận.


Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009274585467

One thought on “Gỡ bỏ những thứ không thuộc về họ ra khỏi các nhân vật lịch sử, xét cho cùng chính là để tự giải ảo cho bản…

 1. Christine Nguyen

  Cái stt này giá trị ở những comments của các bạn đi theo dưới stt á, chứ stt chỉ là câu hỏi thôi 🙂

  Reply
  1. nguyễn hồ

   Đặt ra được câu hỏi như vầy, chứng tỏ nội công quá ác liệt rồi, và, không có người hỏi thì ai trả bài cho được đây?

   Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *