GO AHEAD TIP 36 4 LÝ DO KHIẾN TIẾNG ANH TRỞ NÊN PHỔ BIẾN TRÊN THẾ GIỚI

GO-AHEAD TIP #36: 4 LÝ DO KHIẾN TIẾNG ANH TRỞ NÊN PHỔ BIẾN TRÊN THẾ GIỚI
Có bao giờ các bạn thắc mắc vì sao tiếng Anh lại trở thành ngôn ngữ thông dụng, phổ biến và được nhiều người trên thế giới sử dụng?
Thầy tình cờ tìm được 4 lí do cơ bản nhất sau đây và thấy cũng rất hợp lý:
1) Tiếng Anh sử dụng bảng chữ cái Latinh phổ biến nhất thế giới.
2) Tiếng Anh được đứng trong danh sách các thứ tiếng dễ học nhất (khoảng 3 năm thì có thể thành thạo).
3) Trước đây nước Anh có nhiều thuộc địa trên thế giới nên các nước thuộc địa sử dụng tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ. Hiện nay, có nhiều nước vẫn sử dụng tiếng Anh như là ngôn ngữ chính thức.
4) Nền kinh tế Anh phát triển mạnh và từ rất sớm, vì thế yêu cầu nhiều quốc gia phải biết tiếng Anh để giao tiếp về chính trị và giao thương.
Sưu tầm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *