Giờ người ta lợi dụng mọi tình huống để quảng cáo câu khách

Giờ người ta lợi dụng mọi tình huống để quảng cáo câu khách. Có người vừa tung tin Đà Lạt có tuyết rơi để mời gọi khách du lịch. Mình cũng đang tính bắt chước đưa tin Tam Đảo quê mình có tuyết rơi thì thấy kẻ tung tin kia đang bị điều tra xử lý. Sợ co vòi!


Facebook: https://www.facebook.com/vanhoc.nuocngoai.7

10 thoughts on “Giờ người ta lợi dụng mọi tình huống để quảng cáo câu khách

  1. Phùng Công Thành

    Hôm rồi xem thời sự sa pa có tuyết và tuyết vẫn đang rơi… cháu gọi điện hỏi thằng em làm khí tượng bên đó nó nói làm gì có.

    Reply

Leave a Reply to Diem Ai Le Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *