GIẤU MÙA THU VÀO LÁ Em cứ thế giấu bao mùa thu đến Chiếc lá vàng rơi cũng thấy chạnh buồn Mỗi độ thu sang cây trơ…

GIẤU MÙA THU VÀO LÁ
Em cứ thế giấu bao mùa thu đến
Chiếc lá vàng rơi cũng thấy chạnh buồn
Mỗi độ thu sang cây trơ cành phiền muộn
Sao em nỡ nào mang giấu hết yêu thương
Anh như nắng của mùa thu rực cháy
Để góc trời lững thững mây trôi
Và ở đó gió lặng thầm không nói
Gió hững hờ mang phiến lá xa xôi
Em vẫn thế giấu mùa vào chiếc lá
Cánh đồng thu cỏ đã cháy khô dần
Và bất chợt ngước nhìn về phía ấy
Một cánh chim trời chao liệng bâng khuâng
Thu cứ thế dịu dàng như xưa ấy
Mà em tôi nay đã vắng đâu rồi
Kể từ buổi mang nỗi niềm đi giấu
Em cũng không còn nụ cười khẽ trên môi
Em cứ thế như mùa thu xưa cũ
Giấu yêu thương dưới xào xạc lá rơi
Rồi lặng lẽ bước đi mà không nói
Để lại khoảng trời thu vắng bóng em tôi
#Dương_Kim_Nhi
BD 27/7/2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIẤU MÙA THU VÀO LÁ Em cứ thế giấu bao mùa thu đến Chiếc lá vàng rơi cũng thấy chạnh buồn Mỗi độ thu sang cây trơ…

GIẤU MÙA THU VÀO LÁ
Em cứ thế giấu bao mùa thu đến
Chiếc lá vàng rơi cũng thấy chạnh buồn
Mỗi độ thu sang cây trơ cành phiền muộn
Sao em nỡ nào mang giấu hết yêu thương
Anh như nắng của mùa thu rực cháy
Để góc trời lững thững mây trôi
Và ở đó gió lặng thầm không nói
Gió hững hờ mang phiến lá xa xôi
Em vẫn thế giấu mùa vào chiếc lá
Cánh đồng thu cỏ đã cháy khô dần
Và bất chợt ngước nhìn về phía ấy
Một cánh chim trời chao liệng bâng khuâng
Thu cứ thế dịu dàng như xưa ấy
Mà em tôi nay đã vắng đâu rồi
Kể từ buổi mang nỗi niềm đi giấu
Em cũng không còn nụ cười khẽ trên môi
Em cứ thế như mùa thu xưa cũ
Giấu yêu thương dưới xào xạc lá rơi
Rồi lặng lẽ bước đi mà không nói
Để lại khoảng trời thu vắng bóng em tôi
#Dương_Kim_Nhi
BD 27/7/2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIẤU MÙA THU VÀO LÁ Em cứ thế giấu bao mùa thu đến Chiếc lá vàng rơi cũng thấy chạnh buồn Mỗi độ thu sang cây trơ…

GIẤU MÙA THU VÀO LÁ
Em cứ thế giấu bao mùa thu đến
Chiếc lá vàng rơi cũng thấy chạnh buồn
Mỗi độ thu sang cây trơ cành phiền muộn
Sao em nỡ nào mang giấu hết yêu thương
Anh như nắng của mùa thu rực cháy
Để góc trời lững thững mây trôi
Và ở đó gió lặng thầm không nói
Gió hững hờ mang phiến lá xa xôi
Em vẫn thế giấu mùa vào chiếc lá
Cánh đồng thu cỏ đã cháy khô dần
Và bất chợt ngước nhìn về phía ấy
Một cánh chim trời chao liệng bâng khuâng
Thu cứ thế dịu dàng như xưa ấy
Mà em tôi nay đã vắng đâu rồi
Kể từ buổi mang nỗi niềm đi giấu
Em cũng không còn nụ cười khẽ trên môi
Em cứ thế như mùa thu xưa cũ
Giấu yêu thương dưới xào xạc lá rơi
Rồi lặng lẽ bước đi mà không nói
Để lại khoảng trời thu vắng bóng em tôi
#Dương_Kim_Nhi
BD 27/7/2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *