GIÁO HUẤN CỦA HOÀ THƯỢNG THƯỜNG CHIẾU

GIÁO HUẤN CỦA HOÀ THƯỢNG THƯỜNG CHIẾU
Tổ nhắc chúng ta nên biết thế gian như giấc mộng, huyễn hóa, không có thật. Trần gian vốn là mộng, thực hư cũng là mộng, say mộng hay tỉnh mộng vẫn là mộng. Giấc mộng đó là mộng gì ? Mộng công danh phú quí, vợ đẹp con ngoan… tất cả chỉ như bầy kiến vàng dưới gốc Hòe, tranh nhau cắn lấy da thịt ta mà thôi. Giấc mộng cây Hòe này là xuất phát từ một điển cố:
Có anh học trò thi trượt nên rất đau khổ. Anh đi đến bờ sông gặp quán nước của một…
Continue ReadingSee Translation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *