GIẢI MÃ THỨ SÁU NGÀY MƯỜI BA T6 13

GIẢI MÃ THỨ SÁU NGÀY MƯỜI BA…( T6/13 )
Chẳng biết truyền thuyết về thứ 6 ngày 13 có từ khi nào, nhưng đây đúng là câu chuyện được nhiều người trên thế giới tin nhất mặc dù chả ai có bằng chứng gì cho điều này.
Không có văn bản hay cuốn sách nào ghi chép lại về nguồn gốc hay ý nghĩa xung quanh thứ 6 ngày 13, nhưng theo như tìm hiểu thì quan niệm có phần mê tín này xuất hiện sớm nhất từ thế kỷ 18 trước Công nguyên.
Trong bộ luật Hammurabai của người Babylon cổ đại soạn thảo năm 1772 trước Công nguyên, số 13 cũng bị loại khỏi danh sách luật. Người phương Tây thì quan niệm rằng nếu ngày 13 mà ăn tối cùng nhau, thì một người trong số đó sẽ qua đời trong năm.
Trên thực tế, số 13 đã bị cả thế giới nguyền rủa suốt hàng nghìn năm trước cho đến tận ngày nay. Bởi lẽ họ tin rằng cái chết của Chúa Jesus cũng liên quan tới con số này. Trong bữa tối cuối cùng của Chúa, Người đã ăn ăn tối với 12 tông đồ khác cộng thêm cả Người nữa thì trên bàn đúng là con số 13.
Vậy tại sao ngày 13 lại đi cùng với thứ 6 để tạo thành một nỗi sợ dọa dẫm cả thế giới như vậy? Các nhà nghiêm cứu về Kinh thánh đã chỉ ra rằng ngày Adam đưa cho Eva ăn trái cấm thai Vườn địa đàng là vào thứ 6, sự việc đã khiến họ bị trục xuất khỏi đó.
Vậy là hội chứng sợ thứ 6 ngày 13 bắt đầu từ đó và lây truyền từ thế kỉ này sang thế kỉ khác. Tuy nhiên, nhiều người đã chứng minh rằng việc chúng ta gặp xui xẻo chẳng liên quan gì tới thứ 6 ngày 13 cả.
Ví dụ cụ thể nhất là vào những năm 1880, một nhóm người tại New York đã thành lập câu lạc bộ có tên “Câu lạc bộ 13”. Họ quy định sẽ gặp nhau vào ngày 13 hàng tháng, mỗi bàn ăn chỉ có 13 người và đương nhiên họ đã chứng minh được chẳng có ai phải chết như những lời đồn trước đó.
Hôm nay là thứ 6 ngày 13 một ngày vẫn được coi là đen đủi nhất trong năm, nhưng hãy nhớ chưa có cơ sở gì được đưa ra để xác minh điều này cả. Nếu bạn sống trong nỗi lo sợ điều đó mới thật sự là xui xẻo. Chúc mọi người có một thứ 6 ngày 13 gặp nhiều may mắn.
(Sưu tầm )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIẢI MÃ THỨ SÁU NGÀY MƯỜI BA T6 13

GIẢI MÃ THỨ SÁU NGÀY MƯỜI BA…( T6/13 )
Chẳng biết truyền thuyết về thứ 6 ngày 13 có từ khi nào, nhưng đây đúng là câu chuyện được nhiều người trên thế giới tin nhất mặc dù chả ai có bằng chứng gì cho điều này.
Không có văn bản hay cuốn sách nào ghi chép lại về nguồn gốc hay ý nghĩa xung quanh thứ 6 ngày 13, nhưng theo như tìm hiểu thì quan niệm có phần mê tín này xuất hiện sớm nhất từ thế kỷ 18 trước Công nguyên.
Trong bộ luật Hammurabai của người Babylon cổ đại soạn thảo năm 1772 trước Công nguyên, số 13 cũng bị loại khỏi danh sách luật. Người phương Tây thì quan niệm rằng nếu ngày 13 mà ăn tối cùng nhau, thì một người trong số đó sẽ qua đời trong năm.
Trên thực tế, số 13 đã bị cả thế giới nguyền rủa suốt hàng nghìn năm trước cho đến tận ngày nay. Bởi lẽ họ tin rằng cái chết của Chúa Jesus cũng liên quan tới con số này. Trong bữa tối cuối cùng của Chúa, Người đã ăn ăn tối với 12 tông đồ khác cộng thêm cả Người nữa thì trên bàn đúng là con số 13.
Vậy tại sao ngày 13 lại đi cùng với thứ 6 để tạo thành một nỗi sợ dọa dẫm cả thế giới như vậy? Các nhà nghiêm cứu về Kinh thánh đã chỉ ra rằng ngày Adam đưa cho Eva ăn trái cấm thai Vườn địa đàng là vào thứ 6, sự việc đã khiến họ bị trục xuất khỏi đó.
Vậy là hội chứng sợ thứ 6 ngày 13 bắt đầu từ đó và lây truyền từ thế kỉ này sang thế kỉ khác. Tuy nhiên, nhiều người đã chứng minh rằng việc chúng ta gặp xui xẻo chẳng liên quan gì tới thứ 6 ngày 13 cả.
Ví dụ cụ thể nhất là vào những năm 1880, một nhóm người tại New York đã thành lập câu lạc bộ có tên “Câu lạc bộ 13”. Họ quy định sẽ gặp nhau vào ngày 13 hàng tháng, mỗi bàn ăn chỉ có 13 người và đương nhiên họ đã chứng minh được chẳng có ai phải chết như những lời đồn trước đó.
Hôm nay là thứ 6 ngày 13 một ngày vẫn được coi là đen đủi nhất trong năm, nhưng hãy nhớ chưa có cơ sở gì được đưa ra để xác minh điều này cả. Nếu bạn sống trong nỗi lo sợ điều đó mới thật sự là xui xẻo. Chúc mọi người có một thứ 6 ngày 13 gặp nhiều may mắn.
(Sưu tầm )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIẢI MÃ THỨ SÁU NGÀY MƯỜI BA T6 13

GIẢI MÃ THỨ SÁU NGÀY MƯỜI BA…( T6/13 )
Chẳng biết truyền thuyết về thứ 6 ngày 13 có từ khi nào, nhưng đây đúng là câu chuyện được nhiều người trên thế giới tin nhất mặc dù chả ai có bằng chứng gì cho điều này.
Không có văn bản hay cuốn sách nào ghi chép lại về nguồn gốc hay ý nghĩa xung quanh thứ 6 ngày 13, nhưng theo như tìm hiểu thì quan niệm có phần mê tín này xuất hiện sớm nhất từ thế kỷ 18 trước Công nguyên.
Trong bộ luật Hammurabai của người Babylon cổ đại soạn thảo năm 1772 trước Công nguyên, số 13 cũng bị loại khỏi danh sách luật. Người phương Tây thì quan niệm rằng nếu ngày 13 mà ăn tối cùng nhau, thì một người trong số đó sẽ qua đời trong năm.
Trên thực tế, số 13 đã bị cả thế giới nguyền rủa suốt hàng nghìn năm trước cho đến tận ngày nay. Bởi lẽ họ tin rằng cái chết của Chúa Jesus cũng liên quan tới con số này. Trong bữa tối cuối cùng của Chúa, Người đã ăn ăn tối với 12 tông đồ khác cộng thêm cả Người nữa thì trên bàn đúng là con số 13.
Vậy tại sao ngày 13 lại đi cùng với thứ 6 để tạo thành một nỗi sợ dọa dẫm cả thế giới như vậy? Các nhà nghiêm cứu về Kinh thánh đã chỉ ra rằng ngày Adam đưa cho Eva ăn trái cấm thai Vườn địa đàng là vào thứ 6, sự việc đã khiến họ bị trục xuất khỏi đó.
Vậy là hội chứng sợ thứ 6 ngày 13 bắt đầu từ đó và lây truyền từ thế kỉ này sang thế kỉ khác. Tuy nhiên, nhiều người đã chứng minh rằng việc chúng ta gặp xui xẻo chẳng liên quan gì tới thứ 6 ngày 13 cả.
Ví dụ cụ thể nhất là vào những năm 1880, một nhóm người tại New York đã thành lập câu lạc bộ có tên “Câu lạc bộ 13”. Họ quy định sẽ gặp nhau vào ngày 13 hàng tháng, mỗi bàn ăn chỉ có 13 người và đương nhiên họ đã chứng minh được chẳng có ai phải chết như những lời đồn trước đó.
Hôm nay là thứ 6 ngày 13 một ngày vẫn được coi là đen đủi nhất trong năm, nhưng hãy nhớ chưa có cơ sở gì được đưa ra để xác minh điều này cả. Nếu bạn sống trong nỗi lo sợ điều đó mới thật sự là xui xẻo. Chúc mọi người có một thứ 6 ngày 13 gặp nhiều may mắn.
(Sưu tầm )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIẢI MÃ THỨ SÁU NGÀY MƯỜI BA T6 13

GIẢI MÃ THỨ SÁU NGÀY MƯỜI BA…( T6/13 )
Chẳng biết truyền thuyết về thứ 6 ngày 13 có từ khi nào, nhưng đây đúng là câu chuyện được nhiều người trên thế giới tin nhất mặc dù chả ai có bằng chứng gì cho điều này.
Không có văn bản hay cuốn sách nào ghi chép lại về nguồn gốc hay ý nghĩa xung quanh thứ 6 ngày 13, nhưng theo như tìm hiểu thì quan niệm có phần mê tín này xuất hiện sớm nhất từ thế kỷ 18 trước Công nguyên.
Trong bộ luật Hammurabai của người Babylon cổ đại soạn thảo năm 1772 trước Công nguyên, số 13 cũng bị loại khỏi danh sách luật. Người phương Tây thì quan niệm rằng nếu ngày 13 mà ăn tối cùng nhau, thì một người trong số đó sẽ qua đời trong năm.
Trên thực tế, số 13 đã bị cả thế giới nguyền rủa suốt hàng nghìn năm trước cho đến tận ngày nay. Bởi lẽ họ tin rằng cái chết của Chúa Jesus cũng liên quan tới con số này. Trong bữa tối cuối cùng của Chúa, Người đã ăn ăn tối với 12 tông đồ khác cộng thêm cả Người nữa thì trên bàn đúng là con số 13.
Vậy tại sao ngày 13 lại đi cùng với thứ 6 để tạo thành một nỗi sợ dọa dẫm cả thế giới như vậy? Các nhà nghiêm cứu về Kinh thánh đã chỉ ra rằng ngày Adam đưa cho Eva ăn trái cấm thai Vườn địa đàng là vào thứ 6, sự việc đã khiến họ bị trục xuất khỏi đó.
Vậy là hội chứng sợ thứ 6 ngày 13 bắt đầu từ đó và lây truyền từ thế kỉ này sang thế kỉ khác. Tuy nhiên, nhiều người đã chứng minh rằng việc chúng ta gặp xui xẻo chẳng liên quan gì tới thứ 6 ngày 13 cả.
Ví dụ cụ thể nhất là vào những năm 1880, một nhóm người tại New York đã thành lập câu lạc bộ có tên “Câu lạc bộ 13”. Họ quy định sẽ gặp nhau vào ngày 13 hàng tháng, mỗi bàn ăn chỉ có 13 người và đương nhiên họ đã chứng minh được chẳng có ai phải chết như những lời đồn trước đó.
Hôm nay là thứ 6 ngày 13 một ngày vẫn được coi là đen đủi nhất trong năm, nhưng hãy nhớ chưa có cơ sở gì được đưa ra để xác minh điều này cả. Nếu bạn sống trong nỗi lo sợ điều đó mới thật sự là xui xẻo. Chúc mọi người có một thứ 6 ngày 13 gặp nhiều may mắn.
(Sưu tầm )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIẢI MÃ THỨ SÁU NGÀY MƯỜI BA T6 13

GIẢI MÃ THỨ SÁU NGÀY MƯỜI BA…( T6/13 )
Chẳng biết truyền thuyết về thứ 6 ngày 13 có từ khi nào, nhưng đây đúng là câu chuyện được nhiều người trên thế giới tin nhất mặc dù chả ai có bằng chứng gì cho điều này.
Không có văn bản hay cuốn sách nào ghi chép lại về nguồn gốc hay ý nghĩa xung quanh thứ 6 ngày 13, nhưng theo như tìm hiểu thì quan niệm có phần mê tín này xuất hiện sớm nhất từ thế kỷ 18 trước Công nguyên.
Trong bộ luật Hammurabai của người Babylon cổ đại soạn thảo năm 1772 trước Công nguyên, số 13 cũng bị loại khỏi danh sách luật. Người phương Tây thì quan niệm rằng nếu ngày 13 mà ăn tối cùng nhau, thì một người trong số đó sẽ qua đời trong năm.
Trên thực tế, số 13 đã bị cả thế giới nguyền rủa suốt hàng nghìn năm trước cho đến tận ngày nay. Bởi lẽ họ tin rằng cái chết của Chúa Jesus cũng liên quan tới con số này. Trong bữa tối cuối cùng của Chúa, Người đã ăn ăn tối với 12 tông đồ khác cộng thêm cả Người nữa thì trên bàn đúng là con số 13.
Vậy tại sao ngày 13 lại đi cùng với thứ 6 để tạo thành một nỗi sợ dọa dẫm cả thế giới như vậy? Các nhà nghiêm cứu về Kinh thánh đã chỉ ra rằng ngày Adam đưa cho Eva ăn trái cấm thai Vườn địa đàng là vào thứ 6, sự việc đã khiến họ bị trục xuất khỏi đó.
Vậy là hội chứng sợ thứ 6 ngày 13 bắt đầu từ đó và lây truyền từ thế kỉ này sang thế kỉ khác. Tuy nhiên, nhiều người đã chứng minh rằng việc chúng ta gặp xui xẻo chẳng liên quan gì tới thứ 6 ngày 13 cả.
Ví dụ cụ thể nhất là vào những năm 1880, một nhóm người tại New York đã thành lập câu lạc bộ có tên “Câu lạc bộ 13”. Họ quy định sẽ gặp nhau vào ngày 13 hàng tháng, mỗi bàn ăn chỉ có 13 người và đương nhiên họ đã chứng minh được chẳng có ai phải chết như những lời đồn trước đó.
Hôm nay là thứ 6 ngày 13 một ngày vẫn được coi là đen đủi nhất trong năm, nhưng hãy nhớ chưa có cơ sở gì được đưa ra để xác minh điều này cả. Nếu bạn sống trong nỗi lo sợ điều đó mới thật sự là xui xẻo. Chúc mọi người có một thứ 6 ngày 13 gặp nhiều may mắn.
(Sưu tầm )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *