font face font family Facebook Narrow Regular src url https scontent fhan4 1 fna fbcdn net v t39 15343 6 40306141_1694847490623967_6650063246407499776_n png

@font-face {
font-family: ‘Facebook Narrow Regular’;
src: url(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t39.15343-6/40306141_1694847490623967_6650063246407499776_n.png?_nc_cat=1&_nc_oc=AQkkfOannVQZ28CXURsO-qvlm3_LeqoMHswIHHfDHUTDoV9C-AoMhlPwQOfRK_9fmyI&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=585ed89004ab0ddd846355e8b47868a4&oe=5CF3E63E);
}
Có 2 nghiên cứu về tác dụng tuyệt vời của DIỆP LỤC đối với SK con người đã nhận được giải Nobel. Vậy mà sp DIỆP LỤC bên Hạnh còn bổ sung thêm nhiều thành phần quan trọng khác nữa. Vậy là quá tốt, quá rẻ, quá tiện lợi luôn…Có 2 nghiên cứu về tác dụng tuyệt vời của DIỆP LỤC đối với SK con người đã nhận được giải Nobel. Vậy mà sp DIỆP LỤC bên Hạnh còn bổ sung thêm nhiều thành phần quan trọng khác nữa. Vậy là quá tốt, quá rẻ, quá tiện lợi luôn…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *