EM ĐỢI ANH THÁNG SÁU Em đợi anh tháng sáu Khi tàu xa nhổ neo Mai tàu về quân cảng Chúng mình sẽ gặp nhau Em đợi anh…

EM ĐỢI ANH THÁNG SÁU
Em đợi anh tháng sáu
Khi tàu xa nhổ neo
Mai tàu về quân cảng
Chúng mình sẽ gặp nhau
Em đợi anh tháng sáu
Khi biển còn đợi mưa
Cánh hải âu chao liệng
Cành phong ba đung đưa
Em đợi anh tháng sáu
Từ hải đảo trở về
Biển mặn trên vai áo
Sóng dập dềnh say mê
Anh ơi chiều quân cảng
Nắng vàng như nhẹ rơi
Bóng tàu trong bóng nắng
Em đợi anh, anh ơi !
Dẫu chiều nay xa vắng
Tàu anh còn lênh đênh
Thì anh ơi em đợi
Mai tàu về bình minh
Em đợi anh tháng sáu
Quân cảng nhớ nụ cười
Người lính đảo xạm nắng
Còn đợi anh, anh ơi !
Dương Kim Nhi
BD 12/06/2017

3 thoughts on “EM ĐỢI ANH THÁNG SÁU Em đợi anh tháng sáu Khi tàu xa nhổ neo Mai tàu về quân cảng Chúng mình sẽ gặp nhau Em đợi anh…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

EM ĐỢI ANH THÁNG SÁU Em đợi anh tháng sáu Khi tàu xa nhổ neo Mai tàu về quân cảng Chúng mình sẽ gặp nhau Em đợi anh…

EM ĐỢI ANH THÁNG SÁU
Em đợi anh tháng sáu
Khi tàu xa nhổ neo
Mai tàu về quân cảng
Chúng mình sẽ gặp nhau
Em đợi anh tháng sáu
Khi biển còn đợi mưa
Cánh hải âu chao liệng
Cành phong ba đung đưa
Em đợi anh tháng sáu
Từ hải đảo trở về
Biển mặn trên vai áo
Sóng dập dềnh say mê
Anh ơi chiều quân cảng
Nắng vàng như nhẹ rơi
Bóng tàu trong bóng nắng
Em đợi anh, anh ơi !
Dẫu chiều nay xa vắng
Tàu anh còn lênh đênh
Thì anh ơi em đợi
Mai tàu về bình minh
Em đợi anh tháng sáu
Quân cảng nhớ nụ cười
Người lính đảo xạm nắng
Còn đợi anh, anh ơi !
Dương Kim Nhi
BD 12/06/2017

4 thoughts on “EM ĐỢI ANH THÁNG SÁU Em đợi anh tháng sáu Khi tàu xa nhổ neo Mai tàu về quân cảng Chúng mình sẽ gặp nhau Em đợi anh…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

EM ĐỢI ANH THÁNG SÁU Em đợi anh tháng sáu Khi tàu xa nhổ neo Mai tàu về quân cảng Chúng mình sẽ gặp nhau Em đợi anh…

EM ĐỢI ANH THÁNG SÁU
Em đợi anh tháng sáu
Khi tàu xa nhổ neo
Mai tàu về quân cảng
Chúng mình sẽ gặp nhau
Em đợi anh tháng sáu
Khi biển còn đợi mưa
Cánh hải âu chao liệng
Cành phong ba đung đưa
Em đợi anh tháng sáu
Từ hải đảo trở về
Biển mặn trên vai áo
Sóng dập dềnh say mê
Anh ơi chiều quân cảng
Nắng vàng như nhẹ rơi
Bóng tàu trong bóng nắng
Em đợi anh, anh ơi !
Dẫu chiều nay xa vắng
Tàu anh còn lênh đênh
Thì anh ơi em đợi
Mai tàu về bình minh
Em đợi anh tháng sáu
Quân cảng nhớ nụ cười
Người lính đảo xạm nắng
Còn đợi anh, anh ơi !
Dương Kim Nhi
BD 12/06/2017

4 thoughts on “EM ĐỢI ANH THÁNG SÁU Em đợi anh tháng sáu Khi tàu xa nhổ neo Mai tàu về quân cảng Chúng mình sẽ gặp nhau Em đợi anh…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *