ĐƠN HÀNG LAO ĐỘNG THÁNG 05

ĐƠN HÀNG LAO ĐỘNG THÁNG 05.06.2017
1. THỰC PHẨM TRONG SIÊU THỊ
– Ngày thi 30.5.2017
– Số lượng tuyển: 6 nữ
– Địa điểm : Osaka
– Lương cơ bản 16.2 man. Thực lĩnh 11 man trở lên chưa tính làm thêm
– Yêu cầu nữ tuổi từ 18-30, cao 1m55 trở lên,
2. NAM LÀM BÁNH MỲ
– Ngày thi tuyển: 1/6/2017
– Số lượng tuyển: 03 nam
– Địa điểm: Osaka
– Lương cơ bản 16.2 man. Thực lĩnh 11 man trở lên chưa tính làm thêm
– Yêu cầu nam tuổi từ 18-30, cao 1m65 trở lên
3. HÁI RAU TRONG NHÀ KÍNH
– Ngày thi: 4/6/2017
– Số lượng tuyển 01 Nữ
– Địa Điểm: Toyohashi
– Lương cơ bản 14 man, thực lĩnh 9.5 man trở lên chưa tính làm thêm
– Yêu cầu nữ tuổi từ 18-30, cao 1m55 trở lên
4. CỐT PHA GỖ
– Ngày thi tuyển: 20/6/2017
– Số lượng tuyển: 03 nam
– Địa điểm: Nagano
– Lương cơ bản 13 man. Thực lĩnh 9.3 man trở lên chưa tính làm thêm
– Yêu cầu nam tuổi từ 19-30, cao 1m63 trở lên
5 . KỸ SƯ THÚ Y
– Ngày thi tuyển: 15/7/2017
– Số lượng tuyển: 06 nam
– Địa điểm: Hokaido
– Lương cơ bản 21.8 man. Thực lĩnh 18 man trở lên chưa tính làm thêm
– Yêu cầu nam nữ tuổi từ 22-30, TN khoa Thú y Trường ĐH nông Lâm, ĐH nông nghiệp hoặc các trường ĐH có liên quan
– Công việc chính: Khám, tiêm phòng, kiểm tra sức khỏe cho động vật
Liên hệ chị Hoa 0988886594 để biết thông tin chi tiết


Facebook: https://www.facebook.com/daothihoa81

10 thoughts on “ĐƠN HÀNG LAO ĐỘNG THÁNG 05

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ĐƠN HÀNG LAO ĐỘNG THÁNG 05

ĐƠN HÀNG LAO ĐỘNG THÁNG 05.06.2017
1. THỰC PHẨM TRONG SIÊU THỊ
– Ngày thi 30.5.2017
– Số lượng tuyển: 6 nữ
– Địa điểm : Osaka
– Lương cơ bản 16.2 man. Thực lĩnh 11 man trở lên chưa tính làm thêm
– Yêu cầu nữ tuổi từ 18-30, cao 1m55 trở lên,
2. NAM LÀM BÁNH MỲ
– Ngày thi tuyển: 1/6/2017
– Số lượng tuyển: 03 nam
– Địa điểm: Osaka
– Lương cơ bản 16.2 man. Thực lĩnh 11 man trở lên chưa tính làm thêm
– Yêu cầu nam tuổi từ 18-30, cao 1m65 trở lên
3. HÁI RAU TRONG NHÀ KÍNH
– Ngày thi: 4/6/2017
– Số lượng tuyển 01 Nữ
– Địa Điểm: Toyohashi
– Lương cơ bản 14 man, thực lĩnh 9.5 man trở lên chưa tính làm thêm
– Yêu cầu nữ tuổi từ 18-30, cao 1m55 trở lên
4. CỐT PHA GỖ
– Ngày thi tuyển: 20/6/2017
– Số lượng tuyển: 03 nam
– Địa điểm: Nagano
– Lương cơ bản 13 man. Thực lĩnh 9.3 man trở lên chưa tính làm thêm
– Yêu cầu nam tuổi từ 19-30, cao 1m63 trở lên
5 . KỸ SƯ THÚ Y
– Ngày thi tuyển: 15/7/2017
– Số lượng tuyển: 06 nam
– Địa điểm: Hokaido
– Lương cơ bản 21.8 man. Thực lĩnh 18 man trở lên chưa tính làm thêm
– Yêu cầu nam nữ tuổi từ 22-30, TN khoa Thú y Trường ĐH nông Lâm, ĐH nông nghiệp hoặc các trường ĐH có liên quan
– Công việc chính: Khám, tiêm phòng, kiểm tra sức khỏe cho động vật
Liên hệ chị Hoa 0988886594 để biết thông tin chi tiết


Facebook: https://www.facebook.com/daothihoa81

10 thoughts on “ĐƠN HÀNG LAO ĐỘNG THÁNG 05

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *