Đình Đa Sỹ

Miếu là nơi ngự thường xuyên của Người (về Miếu sẽ nói ờ phàn tiếp theo). Đình Đa Sỹ với chức năng hành chính cua làng và của tổng Thượng Thanh Oai và là nơi sinh hoạt văn hoá của cộng đồng Đa Sỹ một thời sôi động và ghi đậm dấu ấn “nhân dân phong nẫm, thái bình cổ vũ âu ca”.

Sân Đình là một khoảng không gian rộng 17m, sâu 16m lát gạch Bát Tràng. Qua khoảng sân là bước lên đại Đinh theo bậc tam cấp cũng lát gạch. Ngn Đình cao hơn sân 40cm. Hiên rộng 2,2m. Năm 1973 vì Đình bị bom Mỹ làm hư hại các cụ đã xây tường hiên đón mái ở 2 gian cực Đông và cực Tây cho nên nay ta chỉ còn thấy hiên của 3 gian giữa.

Toà đại Đình gồm 5 gian 2 dĩ, được mở rất rộng với chiều dài lên tới 20,5m, sâu 8,5m. Gian giữa rộng nhất 4,4m, cuối gian là toà Hậu cung đặt Long ngai và lô nhang đúc bằng đồng thời Nguyễn thờ Lương y Dược Linh Thông cư sỹ Hoàng Đôn Hoà. Phía ngoài là hương án sơn son thiếp vàng được trang ƯÍ rẩt đẹp. Hai bên hương án là bộ Bát bửu. Phía ữên hương án treo hai bức hoành phi “Thọ Thế Đại Vương” – là bốn chừ ban tặng trong sắc phong của triều vua Cảnh Thịnh năm thứ 4 (Ẩt Mão 1795), nghĩa là Đức Đại vương chăm lo tuổi thọ cho đời và “Dực Bảo Trung Hưng” – nghĩa là vị thần có công vực dậy nền Trung Hưng của nhà Lê – là các chừ phong tặng trong sác phong của đời Đồng Khánh năm thứ 2 (1887).

Ở 2 gian bên tả hữu của gian giữa, bên tả treo bức “Khải Tường Hựu Hậu” được ban tặng trong sắc

phong của đời Dương Hoà năm thứ 5 (Kỷ Mão. – 1639), bên hữu treo “Địch Triết Chương Mô” (được ban tặng trong sắc phong đời Cảnh Hưng năm thứ 44 (Quý Mão – 1783). Các bức hoành phi lấy câu chữ từ sắc phong của các triều đại đánh giá và ca ngợi Lương y Dược Linh Thông cư sỹ Hoàng Đôn Hoà chẳng những là người thầy thuốc của cả nước có công chăm lo tuổi thọ cho đời, có công vực dậy nền Trung Hưng của nhà Lê mà hơn thế nữa là người có những sách lược chiến lược mở đầu dẫn dẳt cho ngành Quân Y Việt Nam từ bấy giờ và là người mở đầu điềm lành che chở cho đời sau.

Toà Hậu cung của Đình bị bom Mỹ làm hư hại nặng vào tháng 12 năm 1972, đã được các cụ phụ lão trong làng tổ chức phục hồi ngay lại vào tháng 4 năm 1973.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *