Đình Đa Sỹ — một không gian thiêng liêng, một thế đất tuyệt đẹp (P2)

Nghi môn của Đình: cổng giữa được tạo bởi hai cột đồng trụ cao gần 6m. Trên đỉnh cột là hình ảnh 4 con chim phượng chầu về 4 phía. Rìa mặt trụ đắp nổi 4 mặt hổ phù dừ tợn, tiếp đó qua một đấu vuông thót đáy là đến phần lồng đèn đắp nổi đề tài tứ linh.

Phần thân cột cao trên 3m, đẳp kẻ chỉ có 3 đôi câu đổi ở 3 mặt (nhìn ra phía ngoài, nhìn vào trong Đình và 2 mặt cột trụ đối nhau) như sau:

Đôi câu đối phía nhìn ra ngoài:

Vật lạc dữ thời giai mạc bất ửng Hoà ngu đế thế;

Địa linh sinh nhân kiệt tư hoàng Đa Sỹ mãn viỉơng Đình.

Nghĩa là:

Cảnh vật vui tươi thời khí tốt đẹp, quên sao được người ứng Hoà xưa ở các đời vua;

Đất thiêng liêng sinh ra người anh kiệt, nhớ đến bao người Đa Sỹ xưa đầy khắp các triều đình.

Đôi câu đối phía nhìn vào Đình:

Nhàn dĩ địa sinh Đa Sỹ danh khôi thần sở hựu;

Tài do trúng xuất mãn triều chu tử quốc chi trinh.

Nghĩa là:

Con người do trời đất sinh ra: bậc trí thức, bậc quan chức (còn cỏ nghĩa sinh ra ở làng Đa Sỹ) là vị thần đứng đầu nổi tiếng, che chở cho dân;

Tài năng do hội đủ mà nhận ra: vị quan chức cắp cao trọn đời là rường cột của đất mtớc.

Đôi câu đổi ở phía hai mặt cột đối diện nhau:

Phong tục mỹ thuần thứ tựy quan lễ nhạc;

Nhân dân phong nẫm thái bình cỗ vũ âu ca.

Nghĩa là:

Thuần phong mỹ tục, nề nếp, chỉnh tể ào mũ lễ nghỉ, âm nhạc;

Nhân dân giàu có, thái bình, vui vẻ, thân thương, mùa hát, thơ ca.

Phần đế cột làm theo kiểu thắt cổ bồng, rộng 95cm cao 70cm, khoảng cách giữa 2 cột trụ xấp xỉ 5m tạo ra lối đi rộng rãi khi rước kiệu đi vào và nhân dân đi lễ trảy hội. Nghi môn ở Đình còn có 2 cửa phụ được lợp lên trên bộ mái 4 sườn bằng ngói. Các góc mái uốn cong mềm mại bởi những đầu đao. Lối vào cửa phụ rộng l,20m nhỏ hơn cửa chính rất nhiều. Nối giữa cửa chính và cửa phụ là tường xây bằng gạch cao l,50m.

Trong những ngày hội, người đi lễ, người đi chơi đông nghẹt lối. Hệ thống Nghi môn được thiết kế như trên với 3 cửa thông thoáng cũng phần nào thoả mãn, phục vụ dân chúng vào Đình.

Đình Đa Sỹ cũng có 3 chức năng như nhiều Đình làng khác. Tuy nhiên chức năng tín ngưỡng chỉ đậm nét nhất là khi làng vào đám đầu năm. Khi vào đám thì rước kiệu từ Miếu về Đình. Đức Thành Hoàng sẽ ngự ở Đình trong 3 ngày 12,13, 14 tháng Giêng và ngày Rằm lại rước Người về Miếu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *