Đình Đa Sỹ — một không gian thiêng liêng, một thế đất tuyệt đẹp (P1)

Suốt từ năm 1706 tới nay toà đại Đình vẫn uy nghi nằm ở đầu Bắc của làng nơi có huyệt đất “Linh Minh Đồng Triệt”, có Miếu có chùa, có tầm nhìn mở rộng, phóng khoáng. Đình chẳng những “Toạ Càn hướng Tốn – lưng dựa Tây Bắc, mặt nhìn hướng Đông Nam” là thế đất của sông núi Miền Bắc Việt Nam, muôn đời bền vững, mà còn toạ lạc trên một khu đất rộng hơn 2000m2, được cách “Ỷ sơn hướng thuỷ” – có nơi tựa vững trãi như núi, nhìn về nơi “Tụ thuỷ tụ linh tụ phúc” cho làng. Nơi đây lại được thế đất Tả Thanh long (bên trái là đường liên huyện chạy từ Hà Đông qua Hà Trì về chợ Đan xuôi mãi theo dòng sông Nhuệ); Hữu Bạch hổ (bên phải là khu dân cư trong làng bắt đầu từ Đình kéo lan toả vào mãi tám xóm của làng Đa Sỹ); Tiền Chu tước (phía trước là ao Đình cấu trúc đúng là chữ nhật rộng xấp xỉ 1600m2 mặt nước); Hậu Huyền vũ (phía Nam là Mã Đậu – nay là khu Trường Mầm non xã Kiến Hưng). Đó là thế đất tuyệt đẹp, thê đất của đế vương, nhiều làng nhất là các làng quanh đây không có làng nào được thế đất đẹp như thế đất của Đình làng Đa Sỹ.

Đặc biệt ao Đình hình chữ nhật với kích thước 35,5m; 30,0m; 50,3m và 48,5m bao quát toàn bộ toà đại Đình được kè bờ chắc chắn. Theo thuật phong thuỷ đó là gương Bát quái vừa có tác dụng giúp cho toà đại Đình làng Đa Sỹ hấp thụ tốt nhất những tinh hoa của địa khí từ Tản Lĩnh kéo về tụ hội ở khu đống Chú đổng Bác làm cho người dân sáng mắt, sáng lòng. Đồng thời đó cũng là cái gương chiếu yêu, phản xạ đi tất cả những hung nghiệt tai ương cho dân làng.

Cụ Nguvễn Thế Hướng (81 tuổi) kể lại ràng, ngày xưa các cụ nói là sau khi đã dóng hướng ngôi Đại Đình xong, có kẻ xấu thấy làng Đa Sỹ có nhiều người đỗ cao, học giỏi, làm thầy thiên hạ nó đã xê dịch cọc tiêu lệch về chuôi cái tràng cái đục để làng sẽ chỉ có thợ mà không có thầy. May nhờ cỏ ao Đinh cứu giải nên vẫn còn là đất làm thầy thiên hạ. Tuy nhiên như chúng ta thấy gần đây làng Đa Sỹ người làm thầy vẫn có nhưng không nhiều như thời xưa và số người làm thợ cũng khá đông.

Ngăn cách giữa ao Đình với Nghi môn Đình là đường đi lại của dân làng sớm hôm đi về tấp nập, tạo nên sự nhiễu động không khí khiến cho những hung ương ác nghiệt đều bị lệch hướng không thê ảnh hưởng trực tiếp vào Đình. Trên bờ ao phía cửa Đình lại được dựng xây một bức bình phong theo kiểu cuốn thư rộng 3,50m cao 2m, ở giữa trang trí mặt hổ phù dưới là chữ Thọ. Bức bình phong này dựng lên với ý ngăn ngừa giỏ độc vào Đình và với những hình ảnh trang trí đơn giản, cầu mong trường thọ, mưa thuận gió huề.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *