ĐI NÚI Thanh Minh sợi tóc che lưng ngà cõng nắng phiến đá thô em đặt gót chân son

ĐI NÚI.
Thanh Minh
sợi tóc che lưng ngà cõng nắng
phiến đá thô em đặt gót chân son
gió đa tình hôn lên môi má.
ve ghen hờn than khóc nĩ non
sông vàm ngủ
hoa lục bình tàn.
rằm giêng trăng về cao sơn tự
lão giữ đền chếnh choáng men cay.
chuông ngân trầm bỗng
nơi đây cỏi tục hay tiên?
nắng tây ninh núi bà oi bức
mưa gò dầu ướt áo khách cẩm giang
chùa bà người như hội chợ
chen nhau lạy,quỳ
khói hương thành mây trắng
tiên phật đâu?ta chỉ thấy mông người!
TM

2 thoughts on “ĐI NÚI Thanh Minh sợi tóc che lưng ngà cõng nắng phiến đá thô em đặt gót chân son

  1. Nguyễn Hồng Vân

    Ah, đoạn giữa có gì kì kì nha ? (lão giữ đền chếnh choáng men cay)

    Reply
  2. Chính Trương Văn

    Bạn già ơi ! Câu kết ! Phạt hay thưởng đây? Phạt thì một ly! Mà thưởng thì cũng một ly! Thôi thì phá huề cho bạn già nha?

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *