ĐI CHƠI LEO NÚI CỦA CHÚNG TÔI LÀ 1 CHUYẾN ĐI THỬ THÁCH LÒNG CAM ĐẢM KHẢ NĂNG CHỊU ĐỰNG CHIẾN THẮNG BẢN THÂN ĐỂ TÌM CHÚT AN LẠC GIỮA LUNG LINH ÁNH ĐÈN MÀU THÀNH PHỐ ĐỂ ĐẾN GẦN VỚI THIÊN NHIÊN HƠN SAU BAO NGÀY CHÌM TRONG CUỘC SỐNG BỀ BỘN CỦA ĐÔ THỊ Và gia đình đầu tiên chúng tôi muốn đưa ảnh đó là một gia đình lần đầu tiên đã chiến thắng cam go để đưa đủ cả 4 thành viên của họ đến đỉnh Hòn Rớ cao trên mực nước biển 220m

ĐI CHƠI LEO NÚI CỦA CHÚNG TÔI LÀ 1 CHUYẾN ĐI THỬ THÁCH LÒNG CAM ĐẢM, KHẢ NĂNG CHỊU ĐỰNG CHIẾN THẮNG BẢN THÂN ĐỂ TÌM CHÚT AN LẠC GIỮA LUNG LINH ÁNH ĐÈN MÀU THÀNH PHỐ & ĐỂ ĐẾN GẦN VỚI THIÊN NHIÊN HƠN SAU BAO NGÀY CHÌM TRONG CUỘC SỐNG BỀ BỘN CỦA ĐÔ THỊ.
Và gia đình đầu tiên chúng tôi muốn đưa ảnh đó là một gia đình lần đầu tiên đã chiến thắng cam go để đưa đủ cả 4 thành viên của họ đến đỉnh Hòn Rớ cao trên mực nước biển 220m. Chiều qua họ đã đứng đó nhìn về Nha Trang… trong tư thế hiên ngang sau khi đã cùng nhau vượt một chặng đường khốc liệc của núi non. Đặc biệt là 2 thành viên nhí của gia đình này: Rất giỏi chịu đựng và rất khỏe để đi đường rừng.

2 thoughts on “ĐI CHƠI LEO NÚI CỦA CHÚNG TÔI LÀ 1 CHUYẾN ĐI THỬ THÁCH LÒNG CAM ĐẢM KHẢ NĂNG CHỊU ĐỰNG CHIẾN THẮNG BẢN THÂN ĐỂ TÌM CHÚT AN LẠC GIỮA LUNG LINH ÁNH ĐÈN MÀU THÀNH PHỐ ĐỂ ĐẾN GẦN VỚI THIÊN NHIÊN HƠN SAU BAO NGÀY CHÌM TRONG CUỘC SỐNG BỀ BỘN CỦA ĐÔ THỊ Và gia đình đầu tiên chúng tôi muốn đưa ảnh đó là một gia đình lần đầu tiên đã chiến thắng cam go để đưa đủ cả 4 thành viên của họ đến đỉnh Hòn Rớ cao trên mực nước biển 220m

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *