Đi chấn chỉnh tóc tai đón năm mới, ngồi đúng lúc các bà các chị bàn tán về 1 cô em quen của cả nhóm

Đi chấn chỉnh tóc tai đón năm mới, ngồi đúng lúc các bà các chị bàn tán về 1 cô em quen của cả nhóm. Nghe nói cô này nhà nghèo, chồng thì nửa làm nửa chơi, 3 con nhỏ nheo nhóc, cả nhà 5 người mà chỉ có 3 triệu chi tiêu cho 1 tháng, nợ nần đầm đìa, đi chợ bị đòi tiền từ đầu chợ đến cuối chợ. Rồi lại nghe nói họ có người anh trai chuẩn bị di cư sang “bển”, hình như vướng mắc gì mà phải nhận 1 đứa con của nhà người em làm con nuôi thì mới đi được. Rồi nghe thêm là hai vợ chồng người anh muốn mang luôn con bé qua đó cùng mà cô này thì chần chừ, còn anh chồng “nửa làm nửa chơi” thì kiên quyết giữ con ở nhà, cho con đi thì ngang bằng mất con. Thế! Các bà các chị thi nhau trách anh chồng đã lười còn sĩ, trách cô vợ không quyết được, sao không cho nó đi, ở nhà nhìn nhau mà sống à… blah blah…
Chua xót quá! Nếu là mình, chắc mình cũng chả cho con đi như thế được! Nhỉ!


Facebook: https://www.facebook.com/anhthu.ha.1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *