ĐÊM DA O PHÔ Phô thi quây quâ n thâ t ro đông Ngươ i ta cu ng chi u kiê m xu đô ng

. ĐÊM DẠO PHỐ
Phố thị quây quần thật rõ đông
Người ta cũng chịu kiếm xu đồng
Buông lời cảm xúc «mình yêu bạn» ( I LOVE U )
Thả cú ân tình chị mến ông
Nhạc bít (beat) loa thùng vang dậy sóng
Kèn Tây trống giục nổ tang bồng
Hồ Gươm lộng lẫy nhiều khu vực
Tản bộ trên đường để ngắm trông.
. Đêm ngày 21.10.2017
. SAT
. ———————-
P/s: Tuyến phố đi bộ hằng đêm tổ chức các hoạt động lành mạnh, vui chơi giải trí.
1 anh bạn Tây chơi kèn rất hay luôn vừa vui lại vừa kiếm được tiền triệu.
Hèn chi « TÔI YÊU HÀ NỘI » hoài không thấy chán. 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ĐÊM DA O PHÔ Phô thi quây quâ n thâ t ro đông Ngươ i ta cu ng chi u kiê m xu đô ng

. ĐÊM DẠO PHỐ
Phố thị quây quần thật rõ đông
Người ta cũng chịu kiếm xu đồng
Buông lời cảm xúc «mình yêu bạn» ( I LOVE U )
Thả cú ân tình chị mến ông
Nhạc bít (beat) loa thùng vang dậy sóng
Kèn Tây trống giục nổ tang bồng
Hồ Gươm lộng lẫy nhiều khu vực
Tản bộ trên đường để ngắm trông.
. Đêm ngày 21.10.2017
. SAT
. ———————-
P/s: Tuyến phố đi bộ hằng đêm tổ chức các hoạt động lành mạnh, vui chơi giải trí.
1 anh bạn Tây chơi kèn rất hay luôn vừa vui lại vừa kiếm được tiền triệu.
Hèn chi « TÔI YÊU HÀ NỘI » hoài không thấy chán. 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ĐÊM DA O PHÔ Phô thi quây quâ n thâ t ro đông Ngươ i ta cu ng chi u kiê m xu đô ng

. ĐÊM DẠO PHỐ
Phố thị quây quần thật rõ đông
Người ta cũng chịu kiếm xu đồng
Buông lời cảm xúc «mình yêu bạn» ( I LOVE U )
Thả cú ân tình chị mến ông
Nhạc bít (beat) loa thùng vang dậy sóng
Kèn Tây trống giục nổ tang bồng
Hồ Gươm lộng lẫy nhiều khu vực
Tản bộ trên đường để ngắm trông.
. Đêm ngày 21.10.2017
. SAT
. ———————-
P/s: Tuyến phố đi bộ hằng đêm tổ chức các hoạt động lành mạnh, vui chơi giải trí.
1 anh bạn Tây chơi kèn rất hay luôn vừa vui lại vừa kiếm được tiền triệu.
Hèn chi « TÔI YÊU HÀ NỘI » hoài không thấy chán. 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ĐÊM DA O PHÔ Phô thi quây quâ n thâ t ro đông Ngươ i ta cu ng chi u kiê m xu đô ng

. ĐÊM DẠO PHỐ
Phố thị quây quần thật rõ đông
Người ta cũng chịu kiếm xu đồng
Buông lời cảm xúc «mình yêu bạn» ( I LOVE U )
Thả cú ân tình chị mến ông
Nhạc bít (beat) loa thùng vang dậy sóng
Kèn Tây trống giục nổ tang bồng
Hồ Gươm lộng lẫy nhiều khu vực
Tản bộ trên đường để ngắm trông.
. Đêm ngày 21.10.2017
. SAT
. ———————-
P/s: Tuyến phố đi bộ hằng đêm tổ chức các hoạt động lành mạnh, vui chơi giải trí.
1 anh bạn Tây chơi kèn rất hay luôn vừa vui lại vừa kiếm được tiền triệu.
Hèn chi « TÔI YÊU HÀ NỘI » hoài không thấy chán. 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ĐÊM DA O PHÔ Phô thi quây quâ n thâ t ro đông Ngươ i ta cu ng chi u kiê m xu đô ng

. ĐÊM DẠO PHỐ
Phố thị quây quần thật rõ đông
Người ta cũng chịu kiếm xu đồng
Buông lời cảm xúc «mình yêu bạn» ( I LOVE U )
Thả cú ân tình chị mến ông
Nhạc bít (beat) loa thùng vang dậy sóng
Kèn Tây trống giục nổ tang bồng
Hồ Gươm lộng lẫy nhiều khu vực
Tản bộ trên đường để ngắm trông.
. Đêm ngày 21.10.2017
. SAT
. ———————-
P/s: Tuyến phố đi bộ hằng đêm tổ chức các hoạt động lành mạnh, vui chơi giải trí.
1 anh bạn Tây chơi kèn rất hay luôn vừa vui lại vừa kiếm được tiền triệu.
Hèn chi « TÔI YÊU HÀ NỘI » hoài không thấy chán. 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *