ĐỂ NGƠI, “Chén bát” thời nay đã ngán rồi, Tết về sum họp để vui chơi, Lăn lưng băm chặt chi cho nhọc, Xắn áo…

ĐỂ NGƠI
“Chén bát” thời nay đã ngán rồi
Tết về sum họp để vui chơi
Lăn lưng băm chặt chi cho nhọc
Xắn áo nấu đun mệt hết hơi
Dịch vụ ngon lành đâu cũng sẵn
Con gà – cặp bánh giản đơn thôi
A lô gọi đặt tất tần tật
Gia chủ vô tư thoải mái cười.
Bài họa của Hong Nguyen
ƯỚC
Vừa xong nấu nướng ba mươi rồi
Vất vả chứ đâu phải dám chơi
Rán chả rán nem không được nghỉ
Xào rau xào thịt chẳng còn hơi
Thắp hương lẩm bẩm kêu khổ mãi
Khấn vái lầm rầm nói chết thôi!
Trời thương năm tới cho nhiều lộc
Lắm của nhiều con thoải mái cười


Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100006890983139

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *