ĐẤT NƯỚC GỬI NIỀM TIN, Tám tiếng nữa – là các con ra trận, Hàng triệu người háo hức gửi niềm tin, Chiến thắng…

ĐẤT NƯỚC GỬI NIỀM TIN
Tám tiếng nữa – là các con ra trận
Hàng triệu người háo hức gửi niềm tin
Chiến thắng – vinh quang rạng danh Tổ Quốc.
Đất nước hướng về con bằng cả trái tim mình.
Quyết chiến thắng dù muôn vàn gian khó
Chấp chẳng công tâm từ phía…cầm còi
Chấp thời tiết – ông trời không phù hộ
Bóng đá nước nhà – tin lắm sẽ lên ngôi.
Chiến thắng nhé hỡi các con yêu quý
Cứ hiên ngang…thế đứng chính mình
Bình tĩnh tự tin bừng bừng sức trẻ
Hiệp sức đồng lòng sẽ chiến thắng quang vinh


Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100006890983139

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *