Đang làm việc thì một loạt các e nhân viên nhắn tin sếp mới tham gia mv ca nhạc đang hot ạ sếp ơi e thấy sếp xuất hiện trong mv mới của Erik ko hiểu gì cả cho đén khi các em ấy gửi ảnh một số phân cảnh trong mv ca nhạc Chạm đáy nỗi đau của cậu ca sĩ trẻ Erik menlife magazine adamgroup

Đang làm việc thì một loạt các e nhân viên nhắn tin : ” sếp mới tham gia mv ca nhạc đang hot ạ “, ” sếp ơi e thấy sếp xuất hiện trong mv mới của Erik ” …. ko hiểu gì cả cho đén khi các em ấy gửi ảnh một số phân cảnh trong mv ca nhạc ” Chạm đáy nỗi đau ” của cậu ca sĩ trẻ Erik ???
#menlife #magazine #adamgroup

2 thoughts on “Đang làm việc thì một loạt các e nhân viên nhắn tin sếp mới tham gia mv ca nhạc đang hot ạ sếp ơi e thấy sếp xuất hiện trong mv mới của Erik ko hiểu gì cả cho đén khi các em ấy gửi ảnh một số phân cảnh trong mv ca nhạc Chạm đáy nỗi đau của cậu ca sĩ trẻ Erik menlife magazine adamgroup

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *