Đại gia đình Hải Dương 1979 ngày ấy 2019 Bây giờ Sau 40 năm vẫn trên khu đất ấy

Đại gia đình, Hải Dương – 1979 ngày ấy – 2019 Bây giờ… Sau 40 năm vẫn trên khu đất ấy.
(Lần đầu “rửa” ảnh từ phim, sau giấc ngủ kỹ im lìm trong kho)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *