DaBacCBT Sơ đồ tour tuyến Du lịch

[DaBacCBT] – Sơ đồ tour tuyến Du lịch
Sáng nay gửi được ảnh biển hiệu sơ đồ tour tuyến từ các đồng chí Trang Su Su, Sanh Dinh gửi lên mà mừng quá ???
Cảm ơn Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã hỗ trợ Đà Bắc CBT và người dân địa phương <3 <3 <3
Từ nay khách du lịch có thể nắm được rõ vị trí 03 điểm thực hiện mô hình Du lịch Cộng đồng Đà Bắc và các điểm tour tuyến du lịch lòng hồ Hoà Bình. ?

2 thoughts on “DaBacCBT Sơ đồ tour tuyến Du lịch

  1. Claire Sicard

    Thanks for this interesting map, I was in Sanh thuan homestay and I just understood that it was a big lake. Now I can see the complete map!

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *