CUỐI NĂM

CUỐI NĂM
Ngồi lại cuối năm tính sổ đời
Hơn, thua ,được, mất cứ đầy vơi
Bạn bè vài đứa vừa đi vắng
Thi hữu dăm người vẫn đến chơi
Bút pháp cạn dòng – tia nắng rụng
Thơ văn âm ỉ – giọt sương rơi
Làm sao đổi lấy trà , hoa , bánh ?
Ba bữa chi mà muốn hụt hơi !

5 thoughts on “CUỐI NĂM

  1. Diem Le

    Tuyệt vời nhất thầy yêu Chúc thầy cùng gia đình năm mới dồi dào sức khỏe an khang thịnh vượng

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *