Cuộc sống này luôn luôn có khoảng cách quá lớn giữa giàu và nghèo

Cuộc sống này luôn luôn có khoảng cách quá lớn giữa giàu và nghèo. Người ăn không hết kẻ lần không ra. Nhìn các em ăn mà càng căm thù những kẻ tham nhũng


Facebook: https://www.facebook.com/phuong.le.9809672

10 thoughts on “Cuộc sống này luôn luôn có khoảng cách quá lớn giữa giàu và nghèo

  1. HD Huynh

    Xem mà thấy thương quá. Các nhà từ thiện cứ cho mì gói ăn riết phát triển hỏng nỗi luôn hic

    Reply
  2. Viet Trung Tran

    Nhìn các cháu ăn khổ thế này mới thấy quyết đinh của Hà Nội định xây dựng nghĩa trang hoành tráng 1400 tỷ cho cán bộ cao cấp là vô lương tâm.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *