Cuộc đời giống như bầu trời có lúc mưa lúc nắng giống như bản nhạc có nốt trầm nốt thăng giống như mặt trăng có lúc tròn lúc khuyết giống như lá trên sông lúc nổi lúc chìm giống như trái tim đập lúc nhẹ lúc mạnh Chính sự lên xuống thăng trầm tạo nên sự khác biệt tạo nên vẻ đẹp cho cuộc đời chúng ta

Cuộc đời giống như bầu trời, có lúc mưa, lúc nắng…, giống như bản nhạc, có nốt trầm, nốt thăng…, giống như mặt trăng, có lúc tròn, lúc khuyết…, giống như lá trên sông, lúc nổi, lúc chìm…, giống như trái tim, đập lúc nhẹ, lúc mạnh..
Chính sự lên xuống thăng trầm tạo nên sự khác biệt, tạo nên vẻ đẹp cho cuộc đời chúng ta .
Vì cứ ước ao một cuộc đời “bình thường” yên ổn. Và khi không đạt được mong ước ta trở nên đau khổ .
Mỗi khi gặp điều bất như ý, bạn hãy thầm nói với bản thân, “rồi cũng sẽ qua”. Mỗi khi gặp hoàn cảnh éo le, bạn hãy tự nhủ, “rồi cũng sẽ qua”. Mỗi khi gặp khó khăn hay thử thách, hãy tự nhắc mình, “rồi cũng sẽ qua”. Và bạn sẽ thấy mọi thứ dường như đơn giản, nhẹ nhàng hơn..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *