Còn hơn tiếng nữa là sang năm mới năm nay không đi đón giao thừa ngoài phố nên ù lì ở nhà mãi không chịu dọn phòng

Còn hơn tiếng nữa là sang năm mới, năm nay không đi đón giao thừa ngoài phố nên ù lì ở nhà mãi không chịu dọn phòng
Mấy năm nay cứ định tổng kết những điều mình làm được vào dịp này cơ mà lười quá nên thôi hãy làm những điều mới nào
Và dù cho ở thời điểm nào tuổi tác bao nhiêu thì quan trọng vẫn là phải rực rỡ ?????????
Ps Leak một chiếc ảnh trong bộ ảnh vui vẻ đặc biệt được thực hiện vào những ngày cuối năm
Photo Tuanti
Sản Xuất là Styling Huyền Gin
Makeup Monica Thach Thao
Model Ông Hoàng Long và Bà Trần Sâm ❤️
Assistant Wang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *