CÒN ĐÂY HƯƠNG KHÓI ĐỒNG QUÊ Mưa trở về vội vã Khi nắng hạ vừa sang Ngoài vườn rau xanh ngát Phiêu du mây lang…

CÒN ĐÂY HƯƠNG KHÓI ĐỒNG QUÊ
Mưa trở về vội vã
Khi nắng hạ vừa sang
Ngoài vườn rau xanh ngát
Phiêu du mây lang thang
Gió chiều đưa làn khói
Mang hương gạo đồng quê
Nồi cơm sôi trên bếp
Tú hú kêu say mê
Ngoại vẫn ngồi móm mém
Tay run ngoáy cơi trầu
Mắt ngoại nhìn sâu thẳm
Võng kẽo kẹt đưa đều
Khi hạ đi vội vã
Để lại gió sang mùa
Cỏ mềm xanh ngơ ngác
Ngọn tre già đung đưa
Ai còn ru câu hát
Bâng khuâng những chiều xa
Khói đốt đồng phảng phất
Lời ru sao thiết tha
Thương mái tranh vách lá
Thương con đường mòn xưa
Thương bước chân của mẹ
Bao mùa qua nắng mưa
Thương những chiều xa hạ
Nhớ ngọn rau càng cua
Thèm nồi canh rau đắng
Quê hương rợp bóng dừa
Câu ca dao ai hát
Khói đốt đồng thơm bay
Bao giờ được trở lại
Tình quê hương còn đây
Dương Kim Nhi
BD 04/06/2017

One thought on “CÒN ĐÂY HƯƠNG KHÓI ĐỒNG QUÊ Mưa trở về vội vã Khi nắng hạ vừa sang Ngoài vườn rau xanh ngát Phiêu du mây lang…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CÒN ĐÂY HƯƠNG KHÓI ĐỒNG QUÊ Mưa trở về vội vã Khi nắng hạ vừa sang Ngoài vườn rau xanh ngát Phiêu du mây lang…

CÒN ĐÂY HƯƠNG KHÓI ĐỒNG QUÊ
Mưa trở về vội vã
Khi nắng hạ vừa sang
Ngoài vườn rau xanh ngát
Phiêu du mây lang thang
Gió chiều đưa làn khói
Mang hương gạo đồng quê
Nồi cơm sôi trên bếp
Tú hú kêu say mê
Ngoại vẫn ngồi móm mém
Tay run ngoáy cơi trầu
Mắt ngoại nhìn sâu thẳm
Võng kẽo kẹt đưa đều
Khi hạ đi vội vã
Để lại gió sang mùa
Cỏ mềm xanh ngơ ngác
Ngọn tre già đung đưa
Ai còn ru câu hát
Bâng khuâng những chiều xa
Khói đốt đồng phảng phất
Lời ru sao thiết tha
Thương mái tranh vách lá
Thương con đường mòn xưa
Thương bước chân của mẹ
Bao mùa qua nắng mưa
Thương những chiều xa hạ
Nhớ ngọn rau càng cua
Thèm nồi canh rau đắng
Quê hương rợp bóng dừa
Câu ca dao ai hát
Khói đốt đồng thơm bay
Bao giờ được trở lại
Tình quê hương còn đây
Dương Kim Nhi
BD 04/06/2017

One thought on “CÒN ĐÂY HƯƠNG KHÓI ĐỒNG QUÊ Mưa trở về vội vã Khi nắng hạ vừa sang Ngoài vườn rau xanh ngát Phiêu du mây lang…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *