Có những vật không phải giá trị lớn, nhưng khi được nhận nó, mình lại cảm thấy rất ấm áp, không phải bởi giá…

Có những vật không phải giá trị lớn, nhưng khi được nhận nó, mình lại cảm thấy rất ấm áp, không phải bởi giá trị của nó mà bởi tấm lòng của người đã tặng nó cho mình…Họ hiểu và quan tâm đến mình dù mỗi động thái mình thay đổi. Tìm người bạn tri kỷ trong đời rất khó, có người hiểu được suy nghĩ của mình còn khó hơn. Đôi lúc mình cảm thấy rất hạnh phúc và may mắn vì có những người bạn như thế. Many thanks


Facebook: https://www.facebook.com/daothihoa81

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *