CÓ MỘT MÙA THU KHẮC KHOẢI Anh có còn mỗi tối đọc thơ không? Sau buổi tan ca em vẫn thường hay viết Anh ơi thu về mà…

CÓ MỘT MÙA THU KHẮC KHOẢI
Anh có còn mỗi tối đọc thơ không?
Sau buổi tan ca em vẫn thường hay viết
Anh ơi thu về mà gió đi biền biệt
Để từng chiếc lá rơi ngơ ngác ven đường
Anh có còn đọc thơ tình nhớ nhớ thương thương
Mỗi một khoảnh khắc là bao điều rất khác
Mùa thay áo mới em giật mình bất giác
À thu đã về tới ngõ rồi sao?
Anh có còn đọc thơ em không lắm khi thiếu ngọt ngào
Chỉ vỏn vẹn vài câu vu vơ xao lãng
Những câu chuyện xoay quanh lề cuộc sống
Hết giận rồi thương, đến nhớ lại mong
Anh có còn đọc những chuyện tình mùa thu của chiếc lá nữa không?
Khi nỗi nhớ thương là trăm ngàn khắc khoải
Cứ mỗi độ thu sang để cành ở lại
Trơ trọi trong chiều đợi lá mùa sau
Anh có còn đọc thơ tình như khi mới quen nhau
Từng câu chữ vội vàng nhưng vẫn nhận ra là ai đã viết
Rồi dẫu xa muôn ngã phân ly khung trời cách biệt
Có một mùa thu bồi hồi nhắc lại chuyện ngày xưa
Dương Kim Nhi
BD 18/07/2017

10 thoughts on “CÓ MỘT MÙA THU KHẮC KHOẢI Anh có còn mỗi tối đọc thơ không? Sau buổi tan ca em vẫn thường hay viết Anh ơi thu về mà…

  1. Trần Thắng

   Thanks! Em gái cũng vậy nghe, nhớ làm việc điều độ và giữ gìn sức khỏe nhé

   Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CÓ MỘT MÙA THU KHẮC KHOẢI Anh có còn mỗi tối đọc thơ không? Sau buổi tan ca em vẫn thường hay viết Anh ơi thu về mà…

CÓ MỘT MÙA THU KHẮC KHOẢI
Anh có còn mỗi tối đọc thơ không?
Sau buổi tan ca em vẫn thường hay viết
Anh ơi thu về mà gió đi biền biệt
Để từng chiếc lá rơi ngơ ngác ven đường
Anh có còn đọc thơ tình nhớ nhớ thương thương
Mỗi một khoảnh khắc là bao điều rất khác
Mùa thay áo mới em giật mình bất giác
À thu đã về tới ngõ rồi sao?
Anh có còn đọc thơ em không lắm khi thiếu ngọt ngào
Chỉ vỏn vẹn vài câu vu vơ xao lãng
Những câu chuyện xoay quanh lề cuộc sống
Hết giận rồi thương, đến nhớ lại mong
Anh có còn đọc những chuyện tình mùa thu của chiếc lá nữa không?
Khi nỗi nhớ thương là trăm ngàn khắc khoải
Cứ mỗi độ thu sang để cành ở lại
Trơ trọi trong chiều đợi lá mùa sau
Anh có còn đọc thơ tình như khi mới quen nhau
Từng câu chữ vội vàng nhưng vẫn nhận ra là ai đã viết
Rồi dẫu xa muôn ngã phân ly khung trời cách biệt
Có một mùa thu bồi hồi nhắc lại chuyện ngày xưa
Dương Kim Nhi
BD 18/07/2017

10 thoughts on “CÓ MỘT MÙA THU KHẮC KHOẢI Anh có còn mỗi tối đọc thơ không? Sau buổi tan ca em vẫn thường hay viết Anh ơi thu về mà…

  1. Trần Thắng

   Thanks! Em gái cũng vậy nghe, nhớ làm việc điều độ và giữ gìn sức khỏe nhé

   Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CÓ MỘT MÙA THU KHẮC KHOẢI Anh có còn mỗi tối đọc thơ không? Sau buổi tan ca em vẫn thường hay viết Anh ơi thu về mà…

CÓ MỘT MÙA THU KHẮC KHOẢI
Anh có còn mỗi tối đọc thơ không?
Sau buổi tan ca em vẫn thường hay viết
Anh ơi thu về mà gió đi biền biệt
Để từng chiếc lá rơi ngơ ngác ven đường
Anh có còn đọc thơ tình nhớ nhớ thương thương
Mỗi một khoảnh khắc là bao điều rất khác
Mùa thay áo mới em giật mình bất giác
À thu đã về tới ngõ rồi sao?
Anh có còn đọc thơ em không lắm khi thiếu ngọt ngào
Chỉ vỏn vẹn vài câu vu vơ xao lãng
Những câu chuyện xoay quanh lề cuộc sống
Hết giận rồi thương, đến nhớ lại mong
Anh có còn đọc những chuyện tình mùa thu của chiếc lá nữa không?
Khi nỗi nhớ thương là trăm ngàn khắc khoải
Cứ mỗi độ thu sang để cành ở lại
Trơ trọi trong chiều đợi lá mùa sau
Anh có còn đọc thơ tình như khi mới quen nhau
Từng câu chữ vội vàng nhưng vẫn nhận ra là ai đã viết
Rồi dẫu xa muôn ngã phân ly khung trời cách biệt
Có một mùa thu bồi hồi nhắc lại chuyện ngày xưa
Dương Kim Nhi
BD 18/07/2017

10 thoughts on “CÓ MỘT MÙA THU KHẮC KHOẢI Anh có còn mỗi tối đọc thơ không? Sau buổi tan ca em vẫn thường hay viết Anh ơi thu về mà…

  1. Trần Thắng

   Thanks! Em gái cũng vậy nghe, nhớ làm việc điều độ và giữ gìn sức khỏe nhé

   Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CÓ MỘT MÙA THU KHẮC KHOẢI Anh có còn mỗi tối đọc thơ không? Sau buổi tan ca em vẫn thường hay viết Anh ơi thu về mà…

CÓ MỘT MÙA THU KHẮC KHOẢI
Anh có còn mỗi tối đọc thơ không?
Sau buổi tan ca em vẫn thường hay viết
Anh ơi thu về mà gió đi biền biệt
Để từng chiếc lá rơi ngơ ngác ven đường
Anh có còn đọc thơ tình nhớ nhớ thương thương
Mỗi một khoảnh khắc là bao điều rất khác
Mùa thay áo mới em giật mình bất giác
À thu đã về tới ngõ rồi sao?
Anh có còn đọc thơ em không lắm khi thiếu ngọt ngào
Chỉ vỏn vẹn vài câu vu vơ xao lãng
Những câu chuyện xoay quanh lề cuộc sống
Hết giận rồi thương, đến nhớ lại mong
Anh có còn đọc những chuyện tình mùa thu của chiếc lá nữa không?
Khi nỗi nhớ thương là trăm ngàn khắc khoải
Cứ mỗi độ thu sang để cành ở lại
Trơ trọi trong chiều đợi lá mùa sau
Anh có còn đọc thơ tình như khi mới quen nhau
Từng câu chữ vội vàng nhưng vẫn nhận ra là ai đã viết
Rồi dẫu xa muôn ngã phân ly khung trời cách biệt
Có một mùa thu bồi hồi nhắc lại chuyện ngày xưa
Dương Kim Nhi
BD 18/07/2017

10 thoughts on “CÓ MỘT MÙA THU KHẮC KHOẢI Anh có còn mỗi tối đọc thơ không? Sau buổi tan ca em vẫn thường hay viết Anh ơi thu về mà…

  1. Trần Thắng

   Thanks! Em gái cũng vậy nghe, nhớ làm việc điều độ và giữ gìn sức khỏe nhé

   Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *