Cô Hương đang tìm kiếm gia đình gồm cha mẹ con cái tuổi cha mẹ dưới 45 47 ở khu vực quận 10 có phòng trống mong muốn phát triển kỹ năng nói tiếng Anh cho cả gia đình thông qua việc host 1 bạn trai thực tập sinh người nước ngoài làm điều phối dự án người khiếm thị của OpenM tại nhà bạn ý thông thạo 3 ngoại ngữ Anh Pháp Ả Rập Vì văn phòng OpenM ở quận 10 nên cần gia đình khu vực này cho tiện bạn đi bộ đi bus đi làm

Cô Hương đang tìm kiếm gia đình (gồm cha mẹ con cái, tuổi cha mẹ dưới 45-47) ở khu vực quận 10, có phòng trống, mong muốn phát triển kỹ năng nói tiếng Anh cho cả gia đình thông qua việc host 1 bạn trai thực tập sinh người nước ngoài – làm điều phối dự án người khiếm thị của OpenM tại nhà (bạn ý thông thạo 3 ngoại ngữ Anh, Pháp, Ả Rập). Vì văn phòng OpenM ở quận 10, nên cần gia đình khu vực này cho tiện bạn đi bộ/đi bus đi làm.

Mọi thông tin xin vui lòng inbox cô Hương.
Rất biết ơn cả nhà ạ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *