CHUYỆN CHÉP Ở ĐÂU KHÔNG BIẾT (1), ba bà

CHUYỆN CHÉP Ở ĐÂU KHÔNG BIẾT (1)
ba bà …tuổi ngoại 60, ngồi phơi nắng ngày đông, tám..
Bà áo len bã trầu… giọng xự Nghệ nói: “tôi đẻ liên 3 đựa… toàn là gại… tôi tính đặt cái vòng … chự đẻ vầy mệt quạ… nhưng ông nhà tôi ông không chịu… bắt không được đặt… nói đặt là ông ấy đánh… mà đánh thật… vì có lần trái ý là ông ấy đạ đánh rồi… tôi là nhờ con em du nó đưa đi đặt… răng mà ộng biết, đèo đi bắt bỏ đấy… sau được thêm thằng con trai… thì mới đặt vòng đấy…
Bà áo xanh, cổ đeo tràng hạt (đế vào): em cũng thế… cũng phải đặt lén đấy… may ông không biết…. để luôn mười mấy năm… ông ấy ngạc nhiên… thấy không có bầu gì… em nói tránh là có tuổi rồi… nên không có thai… con cũng đủ nếp đủ tẻ rồi nên ông ấy… cũng không quan tâm lắm….
Bà còn lại… (chẳng nhớ mặc áo mầu chi nữa… vì mải nghe lóm chuyện): thời chị em mình thì chỉ có cái vòng là để tránh thai thôi… không muốn đẻ là chỉ có đi đặt vòng… em đặt một lần để đến hơn mười lăm năm… sau thấy đau đau… ở bung đi khám các cô ấy bảo là lệch vòng… nên phải tháo ra… sau đó nói là không ổn đừng đặt lại… là em bỏ luôn…
Ba áo xanh: (đế vào) ờ em cũng để 17 năm mới tháo đấy… chứ chẳng thay đổi gì… vì mình hốt sợ vòng nó sau, tháo ra đặt vào nó đau… thế mà …. lúc tháo, nhoáng 1 cái là cô ấy (chắc bác sĩ sản khoa) tháo được ngay…còn giơ cho mình xem nói… vòng của chị đây này… Vòng chữ T…
Bà áo bã trầu: tôi là tôi để đến gần 32 năm đấy (choáng), gần đây mới tháo đấy… mà chẳng… cũng vòng chữ T…
…………………………..
tiếp tục là những chuyện … giời ơi…
À, hóa ra các bà ấy nói chuyện cái vòng…


Facebook: https://www.facebook.com/thien.pham.7587370

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *