Chùa Lâm Dương Quán

Nhà Mạc suy vong tiếp đến thời Vua Lê – Chúa Trịnh. Chúa Trịnh ban nhiều sắc dụ cấm Đạo giáo và Thiên Chúa giáo do vậy mà các quán thưa dần Đạo sỹ và ngày càng đổ nát. Nhân đó đạo Phật đã tiếp thu những thiết chế tôn giáo của Đạo giáo, biến các quán thành nơi thờ Phật và nhiều quán được đổi thành chùa như chùa Mui (xưa là Quán Hưng Thành), chùa Sổ (xưa là Quán Hội Linh), chùa Lâm Dương Quán (xưa là Quán Lâm Dương)…

Chùa Lâm Dương Quán chính thức được khởi dựng vào năm Vĩnh Tộ thứ 10, tháng 2 năm Mậu Thìn (1628) do Cao tăng Hoà thượng tự Pháp Tín hiệu Đại Đức Thiền sư Đồ Tài hưng công. Đã xây cẩt thượng điện, nhà thiêu hương, tiền đường, hậu đường, hành lang bên trái bên phải, làm tượng, dựng bia,… Thập phương tín thí gán 350 vị công đức rất nhiều, trong đó đứng hàng đầu lá Mỹ Quận công Trương Đắc My và Quận Phu nhân Ngô Thị Ngọc Đình (người huyện Quỳnh Lưu, xã Hoàn Hậu) đã cúng 10 lạng bạc, 16 cây gỗ,1 tấm bia đá khắc sự kiện này với tên bia là “Hưng tạo Lâm Dương Quán”, 1 hương án vẫn thờ Tam Bảo (mấy năm nay không thấy đâu). Cụ Quận Trương Đắc Mỵ được nhân dân làng Mậu Lương (xã Kiến Hưng) thờ cúng vì công đức của Cụ với Mậu Lương rất lớn.

Chùa Lâm Dương Quán hay Lâm Dương Quán tự hiện diện với thế hệ chúng ta rẩt quy củ, nguy nga, tráng lệ, một di sản của tiền nhân đê lại cho đời sau đã được Nhà nước xếp hạng Di tích Lịch sử Văn hoá cấp Quốc gia tại Quyết định số 191/ VHQG ngày 22 tháng 3 năm 1988 của Bộ Văn hoá Thông tin.

Mặt bằng của chùa có kiến trúc gồm cổng chùa nhìn về hướng Nam được xây dựng lại vào năm 2005, Tam quan chùa trên là gác chuông, giếng chùa, sân chùa, có nhà bia ghi công đức đại trùng tu chùa vào năm Bảo Đại thứ 19 (Quý Mùi 1943) và cây “Thạch Hương đài” hình trụ vuông cao 1,6m. Tiếp đến là toà Tam Bảo 5 gian làm theo lối chồng diêm. Sau toà Tam Bảo là Thánh Mầu phủ 5 gian. Hai dãy hành lang bên phải bên trái gồm 14 gian. Bên phía Tây toà Tam Bảo và Thánh Mẩu phủ là sân dưới chùa, ao chùa, 5 gian nhà khách, 2 gian nhà bếp bố trí đúng theo phong thủy. Phía sau là vườn chùa. Sân trên sân dưới chùa đều lát gạch vuông sạch sẽ có trồng xen hoa và cây lưu niệm. Ban thờ các vị trụ trì chùa Lâm DươngQuán bố trí rất khiêm tốn nhưng trang trọng ở gian phía Đông Thánh Mầu phủ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *