CHỮA CHÁY Chuyện ngày nảy ngày nay Có một buổi trưa nọ Mọi người tập chữa cháy Mà như lễ hội làng Chuông báo hú…

CHỮA CHÁY
Chuyện ngày nảy ngày nay
Có một buổi trưa nọ
Mọi người tập chữa cháy
Mà như lễ hội làng
Chuông báo hú một tiếng
Tất cả ùa ra sân
Chuyện công ty ngộ lắm
Một năm những mấy lần
Chuyện cũng bình thường lắm
Mà thấy ngộ ngộ ghê
Cho thời gian năm phút
Chạy ra rồi chạy về
Có nhiều khi vậy đấy
Xem như tập thể thao
Giữa trưa người nhốn nháo
Nhìn vòi nước phun cao
Chuyện thì chỉ có vậy
Thế là hết thơ rồi
Ai về chỗ người đấy
Tranh thủ nghỉ trưa thôi
Kim Nhi Duong
Dream vina 08/06/2017


Facebook: https://www.facebook.com/nhi.duong.94617

10 thoughts on “CHỮA CHÁY Chuyện ngày nảy ngày nay Có một buổi trưa nọ Mọi người tập chữa cháy Mà như lễ hội làng Chuông báo hú…

  1. Kim Hoa Pham

    Ngày chị còn đi làm cty cũng thế, diễn tập phòng cháy chữa cháy mà em nào cũng cười đùa như lễ hội chạy đua

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CHỮA CHÁY Chuyện ngày nảy ngày nay Có một buổi trưa nọ Mọi người tập chữa cháy Mà như lễ hội làng Chuông báo hú…

CHỮA CHÁY
Chuyện ngày nảy ngày nay
Có một buổi trưa nọ
Mọi người tập chữa cháy
Mà như lễ hội làng
Chuông báo hú một tiếng
Tất cả ùa ra sân
Chuyện công ty ngộ lắm
Một năm những mấy lần
Chuyện cũng bình thường lắm
Mà thấy ngộ ngộ ghê
Cho thời gian năm phút
Chạy ra rồi chạy về
Có nhiều khi vậy đấy
Xem như tập thể thao
Giữa trưa người nhốn nháo
Nhìn vòi nước phun cao
Chuyện thì chỉ có vậy
Thế là hết thơ rồi
Ai về chỗ người đấy
Tranh thủ nghỉ trưa thôi
Kim Nhi Duong
Dream vina 08/06/2017


Facebook: https://www.facebook.com/nhi.duong.94617

10 thoughts on “CHỮA CHÁY Chuyện ngày nảy ngày nay Có một buổi trưa nọ Mọi người tập chữa cháy Mà như lễ hội làng Chuông báo hú…

  1. Kim Hoa Pham Post author

    Ngày chị còn đi làm cty cũng thế, diễn tập phòng cháy chữa cháy mà em nào cũng cười đùa như lễ hội chạy đua

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *