CHU VĂN AN: Sư đạo thị Thánh đạo/!Cửu thiên thượng đẳng cao/Sư đức như đại hải/ Trảm sớ tựa tiêm đao/ Sư…

CHU VĂN AN: Sư đạo thị Thánh đạo/!Cửu thiên thượng đẳng cao/Sư đức như đại hải/ Trảm sớ tựa tiêm đao/ Sư danh lưu vạn thế/ Kim cổ Đẩu tính cao! DỊCH: Đạo Thày là Thánh đạo/ Chín tầng trời vút cao/ Đức Thày như biển lớn/ TRẢM SỚ sắc tựa đao/ Thày danh lưu muôn thủa/ Kim cổ sáng ngời sao! Thơ và Tp:.Lê thiên Lý.( Bài này tôi làm 6 năm trước,Nhân ngày nhà giáo VN,xin tặng các thi huynh thi hừu.Thày Chu là người có công lớn trong việc truyên dạy Khổng giáo vao Việt Nam,Thày là “Vạn thế sư biểu”. Tôi có trên trăm bài thơ chữ Hán,đã định XB,nhưng vì chưa sửa được,nên gác lại,nay đăng dần lên,kính nhờ các huynh chỉ giáo!)


Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100007694777716

4 thoughts on “CHU VĂN AN: Sư đạo thị Thánh đạo/!Cửu thiên thượng đẳng cao/Sư đức như đại hải/ Trảm sớ tựa tiêm đao/ Sư…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *