Chia sẻ với các bạn một bài viết Thời báo ngân hàng của tác giả Khuê Nguyễn số ra ngày 5 2 18 về cho vay bất động sản của các ngân hàng cần được kiểm soát chặt chẽ để tránh bong bóng BĐS như đã từng xảy ra trước đây trong đó có nhận định của tôi

Chia sẻ với các bạn một bài viết Thời báo ngân hàng của tác giả Khuê Nguyễn, số ra ngày 5/2/18 về cho vay bất động sản của các ngân hàng cần được kiểm soát chặt chẽ để tránh bong bóng BĐS như đã từng xảy ra trước đây, trong đó có nhận định của tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *