CHẲNG THỂ DỐI MÌNH

CHẲNG THỂ DỐI MÌNH.
Sang xuân này không rượu cũng không thơ
Không ảnh vi vu – không cùng bè bạn
Ta tự đặt mình vào khung giới hạn
Chẳng thể mị đời lừa dối lòng ta
Biết xuân về sông núi vẫn thơm hoa
Vẫn rượu vẫn thơ ai mơ màng đâu đó
Nhưng hiện hữu biết bao người khốn khó
Bao bất công đè nặng những vai gầy
Ta chẳng dối mình bằng men rượu ngất ngây
Bằng chúc tụng giáo điều lời sáo cũ…
Thương đất mẹ oằn lưng qua bao mùa hạn lũ
Thương giọt đời chan mặn nửa lưng cơm
Chẳng thể dối mình rằng hoa trái ngát thơm
Mà quên mất những vị đời chua chát
Xin dừng lại những ngôn từ không thật
ngợi gió khen trăng khi bão vẫn rập rình


Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100006890983139

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *