CHẮC GÌ

CHẮC GÌ . . . ?
Chắc gì cải đã thành dưa
Chuồn chuồn bay thấp là mưa sẽ về?
Chắc gì tổ mối vỡ đê
Tình yêu níu bởi lời thề cỏ may?
Chắc gì ớt chín đã cay
Giàu sang mà chẳng ăn mày nhân gian?
Chắc gì lửa tắt bếp tàn
Dưới tro còn ủ hòn than ấm nồng?
Chắc gì khoác áo nâu sồng
Nói lời thần phật mà lòng thẳng ngay?
Chắc gì rượu uống giả say
Cờ gian bạc bịp trắng tay tại Trời ?
Chắc gì văn đã là người
Em đằm thắm bởi nụ cười rất duyên?
Chắc gì hết nhớ là quên
Câu thơ anh sống giữa miền không em?

10 thoughts on “CHẮC GÌ

 1. Hường Nguyễn

  …Chắc gì tổ mối vỡ đê
  ..Tình yêu níu bởi lời thề cỏ may …. Nhẹ nhàng& êm dịu lắm lắm …!!!!

  Reply
 2. Hoa Tran Thi Thu

  Bài thơ hay tuyệt anh ạ . Những ví von rất hay !
  Chắc gì bếp tắt lửa tàn
  Dưới tro còn ủ hòn than ấm nồng
  Chắc gì tưởng đã nhạt lòng
  Mà sao ngày tháng cứ đong nhớ đầy.

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CHẮC GÌ

CHẮC GÌ . . . ?
Chắc gì cải đã thành dưa
Chuồn chuồn bay thấp là mưa sẽ về?
Chắc gì tổ mối vỡ đê
Tình yêu níu bởi lời thề cỏ may?
Chắc gì ớt chín đã cay
Giàu sang mà chẳng ăn mày nhân gian?
Chắc gì lửa tắt bếp tàn
Dưới tro còn ủ hòn than ấm nồng?
Chắc gì khoác áo nâu sồng
Nói lời thần phật mà lòng thẳng ngay?
Chắc gì rượu uống giả say
Cờ gian bạc bịp trắng tay tại Trời ?
Chắc gì văn đã là người
Em đằm thắm bởi nụ cười rất duyên?
Chắc gì hết nhớ là quên
Câu thơ anh sống giữa miền không em?

10 thoughts on “CHẮC GÌ

 1. Hường Nguyễn

  …Chắc gì tổ mối vỡ đê
  ..Tình yêu níu bởi lời thề cỏ may …. Nhẹ nhàng& êm dịu lắm lắm …!!!!

  Reply
 2. Hoa Tran Thi Thu

  Bài thơ hay tuyệt anh ạ . Những ví von rất hay !
  Chắc gì bếp tắt lửa tàn
  Dưới tro còn ủ hòn than ấm nồng
  Chắc gì tưởng đã nhạt lòng
  Mà sao ngày tháng cứ đong nhớ đầy.

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CHẮC GÌ

CHẮC GÌ . . . ?
Chắc gì cải đã thành dưa
Chuồn chuồn bay thấp là mưa sẽ về?
Chắc gì tổ mối vỡ đê
Tình yêu níu bởi lời thề cỏ may?
Chắc gì ớt chín đã cay
Giàu sang mà chẳng ăn mày nhân gian?
Chắc gì lửa tắt bếp tàn
Dưới tro còn ủ hòn than ấm nồng?
Chắc gì khoác áo nâu sồng
Nói lời thần phật mà lòng thẳng ngay?
Chắc gì rượu uống giả say
Cờ gian bạc bịp trắng tay tại Trời ?
Chắc gì văn đã là người
Em đằm thắm bởi nụ cười rất duyên?
Chắc gì hết nhớ là quên
Câu thơ anh sống giữa miền không em?

10 thoughts on “CHẮC GÌ

 1. Hường Nguyễn

  …Chắc gì tổ mối vỡ đê
  ..Tình yêu níu bởi lời thề cỏ may …. Nhẹ nhàng& êm dịu lắm lắm …!!!!

  Reply
 2. Hoa Tran Thi Thu

  Bài thơ hay tuyệt anh ạ . Những ví von rất hay !
  Chắc gì bếp tắt lửa tàn
  Dưới tro còn ủ hòn than ấm nồng
  Chắc gì tưởng đã nhạt lòng
  Mà sao ngày tháng cứ đong nhớ đầy.

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CHẮC GÌ

CHẮC GÌ . . . ?
Chắc gì cải đã thành dưa
Chuồn chuồn bay thấp là mưa sẽ về?
Chắc gì tổ mối vỡ đê
Tình yêu níu bởi lời thề cỏ may?
Chắc gì ớt chín đã cay
Giàu sang mà chẳng ăn mày nhân gian?
Chắc gì lửa tắt bếp tàn
Dưới tro còn ủ hòn than ấm nồng?
Chắc gì khoác áo nâu sồng
Nói lời thần phật mà lòng thẳng ngay?
Chắc gì rượu uống giả say
Cờ gian bạc bịp trắng tay tại Trời ?
Chắc gì văn đã là người
Em đằm thắm bởi nụ cười rất duyên?
Chắc gì hết nhớ là quên
Câu thơ anh sống giữa miền không em?

10 thoughts on “CHẮC GÌ

 1. Hường Nguyễn

  …Chắc gì tổ mối vỡ đê
  ..Tình yêu níu bởi lời thề cỏ may …. Nhẹ nhàng& êm dịu lắm lắm …!!!!

  Reply
 2. Hoa Tran Thi Thu

  Bài thơ hay tuyệt anh ạ . Những ví von rất hay !
  Chắc gì bếp tắt lửa tàn
  Dưới tro còn ủ hòn than ấm nồng
  Chắc gì tưởng đã nhạt lòng
  Mà sao ngày tháng cứ đong nhớ đầy.

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CHẮC GÌ

CHẮC GÌ . . . ?
Chắc gì cải đã thành dưa
Chuồn chuồn bay thấp là mưa sẽ về?
Chắc gì tổ mối vỡ đê
Tình yêu níu bởi lời thề cỏ may?
Chắc gì ớt chín đã cay
Giàu sang mà chẳng ăn mày nhân gian?
Chắc gì lửa tắt bếp tàn
Dưới tro còn ủ hòn than ấm nồng?
Chắc gì khoác áo nâu sồng
Nói lời thần phật mà lòng thẳng ngay?
Chắc gì rượu uống giả say
Cờ gian bạc bịp trắng tay tại Trời ?
Chắc gì văn đã là người
Em đằm thắm bởi nụ cười rất duyên?
Chắc gì hết nhớ là quên
Câu thơ anh sống giữa miền không em?

10 thoughts on “CHẮC GÌ

 1. Hường Nguyễn

  …Chắc gì tổ mối vỡ đê
  ..Tình yêu níu bởi lời thề cỏ may …. Nhẹ nhàng& êm dịu lắm lắm …!!!!

  Reply
 2. Hoa Tran Thi Thu

  Bài thơ hay tuyệt anh ạ . Những ví von rất hay !
  Chắc gì bếp tắt lửa tàn
  Dưới tro còn ủ hòn than ấm nồng
  Chắc gì tưởng đã nhạt lòng
  Mà sao ngày tháng cứ đong nhớ đầy.

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CHẮC GÌ

CHẮC GÌ . . . ?
Chắc gì cải đã thành dưa
Chuồn chuồn bay thấp là mưa sẽ về?
Chắc gì tổ mối vỡ đê
Tình yêu níu bởi lời thề cỏ may?
Chắc gì ớt chín đã cay
Giàu sang mà chẳng ăn mày nhân gian?
Chắc gì lửa tắt bếp tàn
Dưới tro còn ủ hòn than ấm nồng?
Chắc gì khoác áo nâu sồng
Nói lời thần phật mà lòng thẳng ngay?
Chắc gì rượu uống giả say
Cờ gian bạc bịp trắng tay tại Trời ?
Chắc gì văn đã là người
Em đằm thắm bởi nụ cười rất duyên?
Chắc gì hết nhớ là quên
Câu thơ anh sống giữa miền không em?

20 thoughts on “CHẮC GÌ

 1. Hường Nguyễn Post author

  …Chắc gì tổ mối vỡ đê
  ..Tình yêu níu bởi lời thề cỏ may …. Nhẹ nhàng& êm dịu lắm lắm …!!!!

  Reply
  1. Phạm Trung Dũng Post author

   Anh cảm ơn em. Có khi chỉ một chuyện nhỏ cũng bị cơn nóng giạn cuốn trôi phăng.

   Reply
 2. Sơn Nguyễn Đức Post author

  Rảnh thời góp ý “mần” thơ,
  Đọc đi đọc lại… “bơ phờ” tóc râu !

  Reply
 3. Hoa Tran Thi Thu Post author

  Bài thơ hay tuyệt anh ạ . Những ví von rất hay !
  Chắc gì bếp tắt lửa tàn
  Dưới tro còn ủ hòn than ấm nồng
  Chắc gì tưởng đã nhạt lòng
  Mà sao ngày tháng cứ đong nhớ đầy.

  Reply
 4. VY Hung Post author

  Chắc gì hết nhớ là quên
  Câu thơ anh sống giữa miền không em.

  Rất hay .TRUNG DŨNG à.

  Reply
 5. Xén Tóc Post author

  hay quá chú ạ…. Chắc gì hết nhớ là quên
  Câu thơ anh sống giữa miền không em …. 🙂

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CHẮC GÌ

CHẮC GÌ . . . ?
Chắc gì cải đã thành dưa
Chuồn chuồn bay thấp là mưa sẽ về?
Chắc gì tổ mối vỡ đê
Tình yêu níu bởi lời thề cỏ may?
Chắc gì ớt chín đã cay
Giàu sang mà chẳng ăn mày nhân gian?
Chắc gì lửa tắt bếp tàn
Dưới tro còn ủ hòn than ấm nồng?
Chắc gì khoác áo nâu sồng
Nói lời thần phật mà lòng thẳng ngay?
Chắc gì rượu uống giả say
Cờ gian bạc bịp trắng tay tại Trời ?
Chắc gì văn đã là người
Em đằm thắm bởi nụ cười rất duyên?
Chắc gì hết nhớ là quên
Câu thơ anh sống giữa miền không em?

20 thoughts on “CHẮC GÌ

 1. Hường Nguyễn

  …Chắc gì tổ mối vỡ đê
  ..Tình yêu níu bởi lời thề cỏ may …. Nhẹ nhàng& êm dịu lắm lắm …!!!!

  Reply
 2. Sơn Nguyễn Đức

  Rảnh thời góp ý “mần” thơ,
  Đọc đi đọc lại… “bơ phờ” tóc râu !

  Reply
 3. Hoa Tran Thi Thu

  Bài thơ hay tuyệt anh ạ . Những ví von rất hay !
  Chắc gì bếp tắt lửa tàn
  Dưới tro còn ủ hòn than ấm nồng
  Chắc gì tưởng đã nhạt lòng
  Mà sao ngày tháng cứ đong nhớ đầy.

  Reply
 4. VY Hung

  Chắc gì hết nhớ là quên
  Câu thơ anh sống giữa miền không em.

  Rất hay .TRUNG DŨNG à.

  Reply
 5. Xén Tóc

  hay quá chú ạ…. Chắc gì hết nhớ là quên
  Câu thơ anh sống giữa miền không em …. 🙂

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *