CẦU TÂN VŨ Cầu Tân Vũ tựa như rồng biển Vắt qua Đình Vũ-Cát Bà Nối thành phố liền ra huyện đảo Vị thế Hải…

CẦU TÂN VŨ
Cầu Tân Vũ tựa như rồng biển
Vắt qua Đình Vũ-Cát Bà
Nối thành phố liền ra huyện đảo
Vị thế Hải Phòng tầm vóc vươn xa…
( Cầu Tân Vũ dài nhất Việt Nam,cây cầu vượt biển ở Hải Phòng nối liền thành phố với khu du lịch đảo Cát Bà,huyện Cát Hải,HP. Sẽ được khánh thành và thông cầu vào đầu tháng 9/2017 phục vụ nhân dân cả nước và du khách quốc tế )

10 thoughts on “CẦU TÂN VŨ Cầu Tân Vũ tựa như rồng biển Vắt qua Đình Vũ-Cát Bà Nối thành phố liền ra huyện đảo Vị thế Hải…

 1. Đinh Bảo Ngọc

  Chúc nhà thơ Hùng Bùi với bài thơ hay …
  Vui vẻ , hanh phúc, nhiều niềm vui anh nhé … ! ❤

  Reply
 2. Tuong Vu

  Thơ hay, ảnh đẹp tuyệt vời
  Cây cầu dài nhất, triệu người đang mong .
  Thanhks Hùng Bùi

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CẦU TÂN VŨ Cầu Tân Vũ tựa như rồng biển Vắt qua Đình Vũ-Cát Bà Nối thành phố liền ra huyện đảo Vị thế Hải…

CẦU TÂN VŨ
Cầu Tân Vũ tựa như rồng biển
Vắt qua Đình Vũ-Cát Bà
Nối thành phố liền ra huyện đảo
Vị thế Hải Phòng tầm vóc vươn xa…
( Cầu Tân Vũ dài nhất Việt Nam,cây cầu vượt biển ở Hải Phòng nối liền thành phố với khu du lịch đảo Cát Bà,huyện Cát Hải,HP. Sẽ được khánh thành và thông cầu vào đầu tháng 9/2017 phục vụ nhân dân cả nước và du khách quốc tế )

10 thoughts on “CẦU TÂN VŨ Cầu Tân Vũ tựa như rồng biển Vắt qua Đình Vũ-Cát Bà Nối thành phố liền ra huyện đảo Vị thế Hải…

 1. Đinh Bảo Ngọc

  Chúc nhà thơ Hùng Bùi với bài thơ hay …
  Vui vẻ , hanh phúc, nhiều niềm vui anh nhé … ! ❤

  Reply
 2. Tuong Vu

  Thơ hay, ảnh đẹp tuyệt vời
  Cây cầu dài nhất, triệu người đang mong .
  Thanhks Hùng Bùi

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *