Câu chuyện của bạn ốc: Mẹ: ốc đi ngủ ngay không mẹ đánh đấy

Câu chuyện của bạn ốc:
Mẹ: ốc đi ngủ ngay không mẹ đánh đấy.
Ốc: mẹ ơi mẹ không đánh ốc nhé, ốc đau đấy. Mẹ yêu ốc mẹ không đánh ốc mẹ nhề. Mẹ yêu ốc thôi mẹ không yêu bố mẹ nhề.
Mẹ: thôi ốc không nói chuyện nữa, đi ngủ mai còn đi học nhé.
Ốc: mẹ không đánh ốc mẹ nhề. Ốc ngủ với mẹ thôi. Không cho bố ngủ cùng mẹ và ốc nhề.
Ps: trích nguyên văn câu chuyện của bạn ốc. Giờ suốt ngày câu gì cũng có từ nhề mới ghét chứ.

10 thoughts on “Câu chuyện của bạn ốc: Mẹ: ốc đi ngủ ngay không mẹ đánh đấy

 1. Socola Tinhyeu

  Đáng iu quá c nhề…hihi thằng nhà e đang tập nói nghe nó nói cũng buồn cười lắm ý

  Reply
 2. Phượng Trần

  Ốc đáng yêu quá. Nhớ nhà ốc ghê. Hè rồi hôm nào về Bảo Yên nhà ốc sang mình ăn cơm nhé

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Câu chuyện của bạn ốc: Mẹ: ốc đi ngủ ngay không mẹ đánh đấy

Câu chuyện của bạn ốc:
Mẹ: ốc đi ngủ ngay không mẹ đánh đấy.
Ốc: mẹ ơi mẹ không đánh ốc nhé, ốc đau đấy. Mẹ yêu ốc mẹ không đánh ốc mẹ nhề. Mẹ yêu ốc thôi mẹ không yêu bố mẹ nhề.
Mẹ: thôi ốc không nói chuyện nữa, đi ngủ mai còn đi học nhé.
Ốc: mẹ không đánh ốc mẹ nhề. Ốc ngủ với mẹ thôi. Không cho bố ngủ cùng mẹ và ốc nhề.
Ps: trích nguyên văn câu chuyện của bạn ốc. Giờ suốt ngày câu gì cũng có từ nhề mới ghét chứ.

10 thoughts on “Câu chuyện của bạn ốc: Mẹ: ốc đi ngủ ngay không mẹ đánh đấy

 1. Socola Tinhyeu Post author

  Đáng iu quá c nhề…hihi thằng nhà e đang tập nói nghe nó nói cũng buồn cười lắm ý

  Reply
 2. Phượng Trần Post author

  Ốc đáng yêu quá. Nhớ nhà ốc ghê. Hè rồi hôm nào về Bảo Yên nhà ốc sang mình ăn cơm nhé

  Reply
 3. Trần Lan Hương Post author

  Bạn này cũng lẻo mép lắm sau này còn lâu mẹ mới phạt đc em nhé.

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *