Cảm tác bức hình Sẽ chỉ còn một nỗi nhớ một tôi

Cảm tác bức hình
…..
Sẽ chỉ còn ..một nỗi nhớ ..một tôi
Em đã đi…đi về nơi xa lắm
Ở nơi đó em vui cùng hoa nắng
Để lại trong nhau những lưu luyến trong đời
……
Sẽ vẫn chỉ còn ..một nỗi nhớ ..một tôi
Mùa đã đi qua ..chỉ mình tôi ở lại
Bách hợp bên em….nhìn sao mà khắc khoải
Kỉ niệm ơi…Sao…cứ mãi quay về
…..
ps <Để bây giờ khơi dậy phút Đam mê>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *