Cả đời này chỉ mong cầu yêu được một người dù không giỏi miệng nói yêu thương nhưng khi mình ốm họ luôn túc trực suốt đêm cạnh giường

Cả đời này chỉ mong cầu yêu được một người dù không giỏi miệng nói yêu thương, nhưng khi mình ốm họ luôn túc trực suốt đêm cạnh giường.
Yêu một người sẵn sàng nhường cho mình chiếc áo khoác duy nhất hôm trái trời trở gió, không bao giờ bỏ mình ở lại phải nghĩ lo.
Yêu một người có thời gian nấu cùng mình những bữa ngon, xem cùng mình những tập phim cũ, hiểu mình đủ, thương mình vừa.
Phần đời sau này, họ sẻ san cùng mình yên bình một nửa.
Chúng ta chỉ mong từ những năm 30 đến tận trang cuối của cuộc đời, trở về nhà, có một người luôn đợi mình ở đấy, để ủi an, để che chở, để bù đắp, để đền đáp, để thương cảm, để vun vầy.
Năm tháng sau này, cùng nhau ân ái, cùng nhau an ấm, cùng nhau bình đạm, cùng nhau già đi.
Chân thành đến thế, phù phiếm hoa vinh có là gì? …
cre : Khải Vệ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *