Bóng đá phê tê bốc nhưng đừng quên nhiệm vụ nhé

Bóng đá, phê tê bốc nhưng đừng quên nhiệm vụ nhé.
Tôi chia sẻ lại thông tin về sự kiện chiều mai tại Ca Phê Thứ Bảy Trẻ để nhắc quý vị quan tâm không quên.
Sự kiện là:
Tọa đàm “Học thế nào bây giờ?”, nhân dịp ra mắt:
– Sách “Học thế nào bây giờ? Hướng dẫn trẻ cách học tự chủ”
– Chương trình “Cùng phụ huynh thay đổi” và Tủ sách TEACH
Cô Bui Tran Phuong và tôi cùng làm diễn giả
Hẹn gặp lại bà con chiều mai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bóng đá phê tê bốc nhưng đừng quên nhiệm vụ nhé

Bóng đá, phê tê bốc nhưng đừng quên nhiệm vụ nhé.
Tôi chia sẻ lại thông tin về sự kiện chiều mai tại Ca Phê Thứ Bảy Trẻ để nhắc quý vị quan tâm không quên.
Sự kiện là:
Tọa đàm “Học thế nào bây giờ?”, nhân dịp ra mắt:
– Sách “Học thế nào bây giờ? Hướng dẫn trẻ cách học tự chủ”
– Chương trình “Cùng phụ huynh thay đổi” và Tủ sách TEACH
Cô Bui Tran Phuong và tôi cùng làm diễn giả
Hẹn gặp lại bà con chiều mai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bóng đá phê tê bốc nhưng đừng quên nhiệm vụ nhé

Bóng đá, phê tê bốc nhưng đừng quên nhiệm vụ nhé.
Tôi chia sẻ lại thông tin về sự kiện chiều mai tại Ca Phê Thứ Bảy Trẻ để nhắc quý vị quan tâm không quên.
Sự kiện là:
Tọa đàm “Học thế nào bây giờ?”, nhân dịp ra mắt:
– Sách “Học thế nào bây giờ? Hướng dẫn trẻ cách học tự chủ”
– Chương trình “Cùng phụ huynh thay đổi” và Tủ sách TEACH
Cô Bui Tran Phuong và tôi cùng làm diễn giả
Hẹn gặp lại bà con chiều mai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bóng đá phê tê bốc nhưng đừng quên nhiệm vụ nhé

Bóng đá, phê tê bốc nhưng đừng quên nhiệm vụ nhé.
Tôi chia sẻ lại thông tin về sự kiện chiều mai tại Ca Phê Thứ Bảy Trẻ để nhắc quý vị quan tâm không quên.
Sự kiện là:
Tọa đàm “Học thế nào bây giờ?”, nhân dịp ra mắt:
– Sách “Học thế nào bây giờ? Hướng dẫn trẻ cách học tự chủ”
– Chương trình “Cùng phụ huynh thay đổi” và Tủ sách TEACH
Cô Bui Tran Phuong và tôi cùng làm diễn giả
Hẹn gặp lại bà con chiều mai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bóng đá phê tê bốc nhưng đừng quên nhiệm vụ nhé

Bóng đá, phê tê bốc nhưng đừng quên nhiệm vụ nhé.
Tôi chia sẻ lại thông tin về sự kiện chiều mai tại Ca Phê Thứ Bảy Trẻ để nhắc quý vị quan tâm không quên.
Sự kiện là:
Tọa đàm “Học thế nào bây giờ?”, nhân dịp ra mắt:
– Sách “Học thế nào bây giờ? Hướng dẫn trẻ cách học tự chủ”
– Chương trình “Cùng phụ huynh thay đổi” và Tủ sách TEACH
Cô Bui Tran Phuong và tôi cùng làm diễn giả
Hẹn gặp lại bà con chiều mai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *