Bệnh khiêm ở người Úc – Phần 2

Những người nói trên đều thống nhất nhận định là dân Úc không trân trọng sự thành đạt của người khác, rằng khi sống xa đất mẹ, họ sẽ không còn phải lo sợ, rằng sẽ có những người theo dõi họ để nhận xét xem họ còn giữ được đức tính khiêm tốn theo tiêu chuẩn của dân Úc nữa hay không. Về mặt này, có thể đưa ra một nhận xét chung, rằng người Úc, thông qua văn hóa dân gian có những đặc điểm khác so với người Anh và người Mỹ, mặc dù ba dân tộc này có cùng gốc rễ và lấy tiếng Anh làm tiếng mẹ đẻ. Nói chung người Anh có sự phân biệt rõ ràng các giới trong xã hội, bằng chứng là trong tiếng Anh tồn tại ba từ chỉ ba giai cấp: “Upper class – thượng lưu, middle class – trung lưu và lower class – hạ lưu. Thực ra trong cả ba xã hội Anh, Mỹ, Úc, hiện nay đều tồn tại các giới này, song quan điểm của người dân ba quốc gia nói trên về vấn đề lối sống của giới thượng lưu nên như thế nào, thì nói chung lại khác nhau khá rõ. Trong xã hội Anh, giới thượng lưu là tầng lớp quý tộc. Gia tộc đứng đầu tầng lớp này là hoàng tộc, tức là gia đình của nữ hoàng Elizabeth II. Hiện nay giới thượng lưu ở đó tương đối cố định theo quan niệm “cha truyền con nối”. Mặc dù quyền thế của quý tộc dựa vào truyền thống hơn là một quyền lực nào cụ thể, dư luận xã hộ Anh quốc vẫn chấp nhận để giai cấp thượng lưu có đặc quyền đặc lợi và họ có quyền sống xứng đáng với địa vị đó, một địa vị tất nhiên là cao sang hơn hẳn so với giai cấp khác. Không giống ở nước Anh, người Mỹ bác bỏ đặc quyền của quý tộc Anh ngay sau khi họ chiến thắng trong cuộc chiến tranh giành độc lập vào năm 1776. Thay thế cho một tầng lớp quý tộc chỉ biết dựa vào truyền thống gia tộc trong giới thượng lưu là những người thật sự tài năng và sự thành đạt là tiêu chí đánh giá. Nói chung xã hội Mỹ khuyến khích mọi người dân xây dựng niềm tự tin và cố gắng không ngừng để thành công trong mọi lĩnh vực và giành được sự khâm phục của toàn xã hội. Mỗi người đều có thể đi lên từ một xuất phát điểm trong tầng lớp hạ lưu và phương tiện mà họ dùng cũng rất đa dạng: thể thao, kinh doanh hay chính trị. Điều quan trọng là họ có thành tựu và giành được vị trí trong giới thượng lưu, một địa vị cao sang và một cuộc sống xứng đáng luôn chờ đón họ. Nhưng ngược lại, trong xã hội Úc, mặc dù có sự khuyến khích những cố gắng cá nhân nhằm đạt tới thành công, dư luận vẫn cảnh cáo nghiêm khắc thái độ khoe khoang của giới thượng lưu, để phòng một sự khác biệt quá rõ ràng về lối sống giữa các giai cấp trong xã hội. Khái niệm “bệnh hoa thuốc phiện cao” là một công cụ xã hội sử dụng vào việc ngăn chặn mâu thuẫn có thể xảy ra giữa các tầng lớp xã hội và lấy lại niềm tin của dư luận vào sự bình đẳng giữa mọi người dân. Có thể nói xã hội Úc đã lựa chọn khả năng hạn chế sự cạnh tranh cá nhân cũng như hạn chế địa vị của quý tộc Anh quốc ở nước mình nhằm giữ gìn sự hòa hợp giữa các gia cấp trong xã hội.
STEVEN COXHEAD- Trí Thức Trẻ – số 17 – tháng 11 – 1996.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *